Verdidebatt

Nei til sabotasje, trusler og vold mot Pride

SOLIDARITET: Som kritikere av Pride, står vi sammen med dem vi er uenige med, og med alle mennesker av god vilje, for å bekjempe ekstremisme og vold.

Som kritikere av Pride ønsker vi med denne uttalelsen å fordømme og ta sterk avstand fra enhver form for vold, trusler og sabotasje. Vi fordømmer også og tar sterk avstand fra slike handlinger rettet mot Pride-tiltak, deltakere og arrangører.

Sabotasje

Den siste tiden er det blitt kjent at noen har revet ned Pride-flagg eller ødelagt Pride-materiell flere steder i landet. Dette er vandalisme og kan aldri forsvares, uansett hvem som gjør det, eller hvem det er rettet mot. Heller ikke forsøk på å forstyrre eller stoppe møter, rive ned plakater eller andre uttrykk for kanselleringskultur mener vi er akseptabelt, uansett hvem som bedriver det.

Ulike typer sabotasje overfor meningsmotstandere er for det første ulovlig og hærverk på andres eiendom. For det andre er det etter vår mening uetisk og forkastelig å utføre slike handlinger, uansett motivasjon og målsetting. For det tredje virker det som regel mot sin hensikt og skaper ingen forståelse for det man kjemper for.

Trusler

I løpet av de siste ukene er det blitt rettet trusler mot noen Pride-markeringer. Dette er fullstendig uakseptabelt og uansvarlig. I Vadsø ble en skole stengt da det kom inn en trusselmelding mot et Pride-arrangement. Redd Barna avlyste nylig en utendørs Pride-markering for barn i Bergen på grunn av trusler.

Uansett hvor opprørt, fortvilt eller uenig man er overfor meningsmotstandere, vil trusler av både indirekte og direkte karakter alltid være forkastelige. Å forsøke å skremme ved å fremsette trusler mot personer eller arrangementer vil alltid være galt. Det sprer frykt blant uskyldige mennesker, polariserer samfunnet og må fordømmes på det sterkeste.

Uansett hvor opprørt, fortvilt eller uenig man er overfor meningsmotstandere, vil trusler av både indirekte og direkte karakter alltid være forkastelige

Vold

Den mest ekstreme handlingen som er utført i Norge det siste året, er den avskyelige terrorhandlingen i Oslo 25. juni i fjor, et angrep utført av kjente islamistiske ekstremister. Vi – og absolutt alle vi samarbeider med – fordømmer denne brutale udåden og alle lignende handlinger som ondskapsfulle, motbydelige og forkastelige.

Uavhengig av motivasjon, ideologi, livssyn, religion og overbevisninger hos gjerningspersoner ved slike angrep, vil vi alltid fordømme slike voldshandlinger på det mest innstendige og kategoriske. De frontkolliderer med alt vi står for av verdier, tro og overbevisning.

Vi støtter strenge straffer for enhver som utøver eller oppfordrer til vold og terror, enten det er rettet mot Pride og seksuelle minoriteter, eller mot andre grupperinger og personer i samfunnet. Vold og terror kan aldri forsvares.

Meningsmotstandere, ikke fiender

Selv om mange er dypt uenige med oss i sak når det gjelder hva Pride representerer og den politiske agendaen bak, så vil vi stå opp mot ondskap og urett. Vi står sammen med dem vi er uenige med, og med alle mennesker av god vilje, for å bekjempe ekstremisme og vold.

Vi oppfordrer alle våre sympatisører, og også våre motstandere i samfunnsdebatten, til aldri å se på andre som fiender, men som meningsmotstandere – uavhengig av hvilket tema det gjelder. Denne nyanseringen i holdning og retorikk kan utgjøre en himmelvid forskjell. Den vil bidra til bedre relasjoner, mindre polarisering og et sunnere meningsmangfold.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt