Verdidebatt

Redelighet i kirkevalget

KIRKEPOLITIKK: Valgdeltakelse er en viktig del av en demokratisk folkekirke. Selv om Knut Alfsvåg ikke orker å høre så mye om det, håper jeg vi er mange andre som kan framsnakke de ulike valgprogrammene.

Professor ved VID vitenskapelig høgskole og 2. Kandidat for Frimodig kirke i Stavanger, Knut Alfsvåg, stusser over Åpen folkekirkes valgprogram og er bekymret for vår styring (VL 2. juni.) Jeg stusser imidlertid over at en ansatt ved en seriøs vitenskapelig institusjon, som jeg personlig setter stor pris på, viser så lite grundighet i forarbeidet før meninger fremsettes.

Jeg har to perioder bak meg som kirkepolitiker i Tunsberg bispedømmeråd og én i Kirkerådet, er jeg er glad vi ved kommende kirkevalg kan ønske flere lister velkomne. Et åpent meningsmangfold er berikende og bidrar til at flere kan kjenne seg hjemme i kirken. Det er derfor med undring jeg oppdager at Alfsvåg representerer Frimodig kirke og er 2. kandidat i Stavanger, men ikke skriver om det i sitt debattinnlegg.

Lill Tone Grahl-Jacobsen, Åpen folkekirke

Alfsvåg bruker istedenfor debattinnlegget til å kritisere Åpen folkekirkes valgprogram. Jeg vil kommentere to punker:

  1. Alfsvåg er «redd han må streve med demokratisering og antidiskriminering til Jesus kommer igjen» hvis vi i Åpen folkekirke får styre».
  2. Alfsvåg etterlyser litt mer evangelium med på veien i Åpen folkekirke sitt valgprogram

En demokratisk folkekirke

Den norske kirke har gjennom trossamfunnsloven fått ansvar for å utvikle en landsdekkende og demokratisk folkekirke. Tidligere VID-professor Harald Askeland har ledet et viktig arbeid og levert en solid rapport som hjelper oss videre i dette arbeidet. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport denne uken minner oss på at også kirken har en vei å gå og mye å rydde opp i når det gjelder diskriminering og utestengelse.

For meg og heldigvis flere, gir det mening å arbeide med å bygge opp et solid demokrati i kirka og for at kirkedørene er vid åpne for alle, slik at ingen kjenner seg utestengt og diskriminert. Jeg har forståelse for at dette ikke engasjerer alle like mye, men det er overraskende å høre at Frimodig kirke ikke synes dette er viktig, og at en påtroppende kirkepolitiker sier at han ikke vil ta på seg oppdraget som er gitt gjennom trossamfunnsloven. Jeg håper velgerne merker seg det! Åpen folkekirke har tatt dette ansvaret allerede i mange år, og vi er klare til arbeide med demokratisering og antidiskriminering og ta det ansvaret videre.

For meg og heldigvis flere, gir det mening å arbeide med å bygge opp et solid demokrati i kirka og for at kirkedørene er vid åpne for alle

Litt mer evangelium?

Når det gjelder den andre dele av kritikken fra Alfsvåg som omhandler at han savner «litt mer evangelium», inviterer jeg Alfsvåg til lese plattformen som Åpen folkekirke og valgprogrammet bygger på. Der står det blant annet under punktet Nærvær og tjeneste: «Vi ønsker en kirke som tydelig formidler og feirer evangeliet om Guds nåde, gjennom ord og handling, – i gudstjenesteliv, trosopplæring, kirkelige handlinger, diakoni, musikk, kunst og kultur».

En av de viktigste tingene jeg lærte da jeg tok master på TF og av min gode veileder på MF, var refleksjon, åpenhet og objektivitet i arbeidet før jeg trakk slutninger og konkluderte. Jeg håper Alfsvåg fremover vil være tydeligere på at han representerer Frimodig kirke når han uttaler seg og deltar i valgkampen, at han setter seg inn i hvilket ansvar som hviler på hans skuldre når han har sagt ja til å ta en ledende posisjon i Den norske kirke, og jeg håper også han viser en større grundighet og redelighet når han uttaler seg om de andre listene.

Økt valgdeltakelse

Valgdeltakelse er en viktig del av et levende demokrati, også en demokratisk folkekirke. Selv om Alfsvåg ikke orker å høre så mye om det, håper jeg vi er mange andre som kan framsnakke de ulike valgprogrammene og motivere de vi kjenner og møter de kommende ukene til å stemme ved kirkevalget.

I plattformen jeg bygger mitt engasjement på står det også: «Åpen folkekirke vil ha en kirke som løfter mennesker opp og gir rom for mangfoldige erfaringer av Guds nåde og kjærlighet og som møter mennesker slik Jesus gjorde». Jeg trenger Guds nåde hver dag, og jeg står på en plattform sammen med andre som også tenker slik. I mitt liv gir dette en god grunnmur.

Godt kirkevalg!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt