Verdidebatt

Biskopar og Israel

BOIKOTT: Kva meiner preses Olav Fykse Tveit om å «gratulere» Israel på den måten biskop Kari Veiteberg nyleg gjorde?

I år er det 75 år sidan staten Israel vart oppretta. Biskop i Oslo, Kari Veiteberg, markerte nyleg dette jubileet med å delta i ein boikottdemonstrasjon saman med mellom anna ordføraren i Oslo, Marianne Borgen (SV). Dei ser på Israel som ei «katastrofe» som dei vil boikotte. Det gjer dei ved å framstille Israels eksistens som ei katastrofe, jamfør eit av slagorda under demonstrasjonen: «75 år med nakba.» Nakba betyr katastrofe, og er den arabiske nemninga på grunnlegginga av staten Israel. «Boikott apartheid» var ein annan av parolene under demonstrasjonen.

Knut Gjengedal, prostiprest i Nordfjord

Er eit samla bispekollegium samd i at ein helsar Israel på 75-årsdagen med ein slik boikottdemonstrasjon?

Ein sårbar minoritet

Ni av ti norske jødar ser på Israel som viktig eller svært viktig, ifølgje ei undersøking av PhD-student Leif Knutsen. Nokre av desse vil kanskje også oppleve biskopen og ordføraren i Oslo sin boikottdemonstrasjon som bidrag til antisemittisme? Det er trist at Veiteberg og Borgen ikkje ser ut til å ta innover seg kva for ein liten og sårbar minoritet dei norske jødane er. Det er om lag 1500 jødar i Norge og framleis er ordet «jøde» eit av dei mest vanlege skjellsorda i norsk skule.

Avi Nir-Feldklein, som er Israel sin ambassadør til Norge, reagerte også sterkt på ordbruken under demonstrasjonen. Til avisa Dagen påpeika han: «Problemet ligger ikke i å vise solidaritet med palestinerne. Problemet er at man bruker terminologi som, selv om det viser medfølelse med palestinerne, i hovedsak sier at Israel ikke har rett til å eksistere».

Kva seier preses?

Kva meiner preses Olav Fykse Tveit om å «gratulere» Israel på denne måten? Er eit samla bispekollegium samd i at ein helsar Israel på 75-årsdagen med ein slik boikottdemonstrasjon, og med paroler som«boikott apartheid – boikott Israel»?

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt