Verdidebatt

«Vi trenger mange flere fellesskap i Norge. Derfor trengs menighetsplanting»

PLANTING: Kanskje kan vi svare på norsk sekularisering med en ny bølge av menighetsplanting?

Sist helg deltok 350 mennesker på sendtkonferansen i Bergen. Arrangør var Sendt Norge, en sammenslutning av 14 kirkesamfunn og bevegelser i Norge. I 2015 skrev 800 ledere under på et opprop om å plante 400 nye menigheter i Norge innen 2025. Vi når neppe opp, men helgens konferanse setter menighetsplanting på agendaen og inspirerer til fortsatt bevegelse mot målet.

En av dem som skrev under på oppropet var Bjørn S. Olsen. Nå setter han spørsmålstegn ved engasjementet. Er menighetsplanting rett fokus? Trengs det nye menigheter? Er vi kalt til å plante og bygge menighet?

Jeg deler Olsens underliggende sorg. Få mennesker i Norge kommer til tro på Jesus. I min levetid har Norge blitt sekularisert i rekordfart. Ikke mange menigheter evner å kommunisere med kulturen. Det er lett å gå lei. Pandemien har ikke gjort det bedre. Menigheter har mistet folk, rytme og frivillighet. Da er det naturlig å spørre seg hva som er kjernen i kristen tro og liv.

Per Eivind Kvammen i Pinse Plant og Sentrumkirken

Mange, også Bjørn Olsen, lander på samme konklusjon: Etterfølgelse av Jesus. Men er det en motsetning mellom etterfølgelse av Jesus og menighetsplanting?

Jesus bygger menighet

Det er sant som Bjørn Olsen skriver at det er Jesus som bygger sin menighet. Vi skal ikke legge det på våre skuldre. Men vi er kalt til fellesskap. Og menigheten er fellesskapet av dem som tror. Paulus skriver om menigheten at «for den er jeg blitt en tjener». Vi trenger mange flere slike fellesskap i Norge. Derfor trengs menighetsplanting. Derfor trengs helgens konferanse.

I 1996 arrangerte DAWN Norge, som var forløperen til Sendt Norge, den første menighetsplantingskonferansen i Norge. Jeg var litt tilfeldig der, som en av de yngste deltakerne. Ingenting var planlagt for å treffe unge ledere, men visjonen om nye menigheter i Norge fikk hjertet mitt til å banke hardt.

Det var startskuddet for en prosess som førte meg og flere av mine venner ut i menighetsplanting på begynnelsen av 2000-tallet. Sentrumkirken, menigheten vi etablerte i 2003 og som jeg fortsatt er pastor for, er en av mange som kan spore røttene sine til bølgene fra konferansen i 1996. Mange ble startet av unge ledere. Tenk om det kunne skje igjen?

Ingenting var planlagt for å treffe unge ledere, men visjonen om nye menigheter i Norge fikk hjertet mitt til å banke hardt

Kan svare på sekulariseringen

Et av målene med Sendtkonferansen er å inspirere en ny generasjon til menighetsplanting. Halvparten av de som kjøpte billetter var studenter. Det lover godt. Kanskje kan vi svare på norsk sekularisering med en ny bølge av menighetsplanting?

Sendtundersøkelsen fra 2021 viser at nye menigheter i større grad enn etablerte lykkes med å nå nye mennesker. Da trengs det unge kristne ledere som ønsker å leve misjonalt og opplever kall til menighetsplanting. Vi håper det skal skje. Må frukten bli nye menigheter som evner å kommunisere kulturen vår og hjelper mennesker fram til tro på Jesus og et liv i etterfølgelse av ham.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt