Verdidebatt

Vi må verdsette mennesker

RUS OG PSYKIATRI: Mange av de beste institusjonene våre er drevet frem av enkeltmennesker med høy faglig innsikt og nyskapende ideer. Disse menneskene er en av våre viktigste samfunnsressurser, men de er lite verdsatt både på venstre- og høyresiden i politikken.

Regjeringens plan om å stoppe «fritt behandlingsvalg» i helsevesenet har fått mye kritikk. En konsekvens er at en rekke av våre beste institusjoner innen psykiatri og rusbehandling kan bli nedlagt.

Arne Øgaard

Dagsrevyen 26. januar viste en kvinne som hadde fått livreddende behandling på Modum Bad, og at antall plasser der nå kan bli sterkt begrenset. Et annet av de mange truede behandlingsstedene er Vangseter som er dyktige på å hjelpe folk som sliter med alkoholisme. Dette er kanskje den alvorligste og minst omtalte av våre folkesykdommer. I en tid hvor problemene innen rus og psykiatri er sterkt voksende, trenger vi helt annen styring fra politikerne.

Utfordringer på begge sider

Mange av de beste institusjonene våre er drevet frem av enkeltmennesker med høy faglig innsikt og nyskapende ideer. Disse menneskene er en av våre viktigste samfunnsressurser, men de er lite verdsatt både på venstre- og høyresiden i politikken. Dagens regjering har stor tro på statlig styring, men ser ikke farene ved byråkratisering og ensretting. Høyresiden har vært opptatt av å slippe frem folk som er flinke til å tjene penger og som er dyktige til å vinne anbudsrunder.

Jeg søker derfor et parti som verdsetter enkeltmenneskers initiativ, kompetanse og kvalitetsbevissthet

Det finnes utvilsomt flinke folk i både offentlige og kommersielle institusjoner, men det er også eksempler på at de siste har ofret både kvalitet og de ansattes arbeids- og pensjonsforhold for å sikre eierne profitt. Det er jo heller ikke meningen at midler fra helsevesenet skal bidra til å øke privatpersoners formue.

De menneskene jeg er talsmann for, er de som er opptatt av kvalitet og medmenneskelighet, og som gjerne vil slippe noen av statens innsnevrende krav. De vil også slippe krav om profittmaksimering fra eierne. Som steinerskolelærer opplever jeg også vanskeligere arbeidsforhold under nåværende regjering. Jeg søker derfor et parti som verdsetter enkeltmenneskers initiativ, kompetanse og kvalitetsbevissthet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt