Verdidebatt

Ingen skal lenger måtte stå med lua i hånda

ARBEIDSLINJA: Vi håper at Arbeiderpartiet på sitt kommende landsmøte vil lytte til de gode forslagene fra Tuva Moflag og Rina Mariann Hansen.

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge sin visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering. Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir håndtert før de som lever i denne virkeligheten blir sett på som en del av løsningen, ikke en del av problemet. For som Kjersti Stenseng (Ap) skrev i Klassekampen (17.01), de største oppgavene løser vi best sammen!

Med det sagt, er vi stadig svært bekymret for den vanskelige økonomiske situasjon for våre målgrupper. Mange har hverken inntekt eller ressurser til å oppnå en levestandard og deltakelse som regnes som akseptabel i det norske samfunnet. Dette medfører ekskludering og marginalisering, og ikke minst skam. De er de som faller utenfor arbeidslivet, tidligere rusmisbrukere, tidligere innsatte, vi de pårørende, de uføre, de enslige, leieboere, barnefamilier og enslige forsørgere.

.

Vår julegave til politikerne

Rett før jul arrangerte vi en markering foran Stortinget. Der overrakte vi en julegave til regjeringen med ønsker for 2023. Den interne sosialpolitiske debatten som nå pågår i Arbeiderpartiet, forteller oss at gaven umulig kan ha blitt åpnet! Med noen unntak. Stortingspolitiker Tuva Moflag (Akershus Ap) tok imot gaven på vegne av regjeringen og var til stede under hele markeringen. Hun med flere tar nå til orde for høyere barnetrygd og at Ap må se på stønader og ytelser for å sikre at de er på et nivå man kan leve av. Oslo-byråden Rina Mariann Hansen tar et oppgjør med arbeidslinja i Arbeiderpartiet, som sier det alltid skal lønne seg med arbeid fremfor å motta sosial stønad.

Men Moflag og Hansen får foreløpig ikke gehør hos partikollegaer i regjeringen. Kunnskapsminister Tonje Brenna mener Arbeiderpartiet fortsatt må «stå på arbeidslinja» og at barnetrygden ikke bør økes. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har tidligere uttalt (Dagsavisen 27.11.22) at regjeringens viktigste oppgave er «...å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen, og at forskjellene ikke øker. Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger. Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renta vil øke mer enn nødvendig. Videre har hun sagt at det er behov for «en offensiv omfordeling og målrettede tiltak for de mest utsatte i samfunnet».

Barne- og ungdomstiden er nå, og de trenger løsninger som hjelper i dag

Regjeringen dytter problemet videre

Så hva gjør regjeringen for en offensiv omfordeling og målrettede tiltak for de mest utsatte? Og hvordan kan dette i så tilfelle gjøres uten at regjeringen bruker mer penger og ser på hvordan fordelingen slår ut for de som har minst? Tar de med seg det faktum at flere økonomer uttaler at såkalt «fattigstøtte» ikke vil påvirke inflasjonen? Slik vi ser det virker det mer som om Aps regjeringsmedlemmer dytter problemet videre.

Tonje Brenna sier at det hjelper «alle» med gratis barnehage og SFO. Hun begrunner det blant annet med at det skal hjelpe folk å stå i arbeid. Men hva med de som er for syke til å jobbe? Hva med de som jobber 100 prosent, og som fortsatt ikke får endene til å møtes? Og hva skjer når barna blir eldre? Tror Brenna at barn over seks år og ungdommer ikke koster å forsørge? Hva gjør det med barn og unge som vokser opp i lavinntekt? Barne- og ungdomstiden er nå, og de trenger løsninger som hjelper i dag.

Fattigdom går i arv

Vi ser nok av negative konturer grunnet manglende politisk satsning. Det er en økning i bruk av rusmidler blant ungdom. Køene for barn og unge for behandling i psykiatrien vokser. Mennesker med uføretrygd og de i lavtlønnsyrker står i matkø utenfor fattighuset. Skal AS Norge gå rundt, må noen jobbe i lavtlønnsyrker som renholdere, sitte i kassa på Kiwi, jobbe som barnehageassistenter, helsefagarbeidere og så videre! Per i dag er det disse som sliter mer enn noen gang.

Marte Mjøs Persen har tidligere oppfordret til å snakke med NAV! Be om hjelp! Denne gruppen kan ikke be om hjelp fra NAV. De tjener for mye til å kunne motta noen som helst hjelp fra det offentlige. Inntektsgrunnlaget for hjelp fra NAV er for lav! I tillegg er det svært mange som har dårlige erfaringer, og står heller i matkø enn å kjenne avmakten ta overhånd i møte med et system uten tillit.

Vi vet at fattigdom går i arv. Ved å styrke foreldrene, styrker man også barn og ungdoms muligheter til å ikke falle utenfor både økonomisk, helsemessig og sosialt.

Vi ble derfor svært glad da vi så at Tuva Moflag og andre i Arbeiderpartiet nå løfter sosialpolitikken i eget parti, og legger vekt på økt barnetrygd og kriterier for sosialhjelp som ikke er for rigide til å gi helhetlig hjelp

Vi håper at Arbeiderpartiet vil lytte

Da Einar Gerhardsen i sin tid ble spurt om hva som var det viktigste han hadde oppnådd i politikken, svarte han med de berømte ordene: «Ingen skal lenger måtte stå med lua i hånda».

Med disse ordene flyttet han skammen bort fra folks skuldre og la ansvaret der det hører hjemme, hos politikerne. Vi ble derfor svært glad da vi så at Tuva Moflag og andre i Arbeiderpartiet nå løfter sosialpolitikken i eget parti, og legger vekt på økt barnetrygd og kriterier for sosialhjelp som ikke er for rigide til å gi helhetlig hjelp. Vi håper at Arbeiderpartiet på sitt kommende landsmøte vil lytte til de gode forslagene og bidra til at ingen lenger skal stå med lua i hånda! Alle skal med!

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge består av ti landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forumet har faste møter med statsråder fire ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU). Batteriet, under Kirkens Bymisjon, er sekretariat for forumet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt