Verdidebatt

Vi ønsker ikke å rive ned kors fra kirker

KORS: Utspillet fra vårt lokallag på Hamar er ikke vår linje nasjonalt, men vi synes Vårt Land kunne ha spart seg å lage en nasjonal, polariserende sak av at ett av våre rundt hundre lokallag har sendt et brev.

Julen er en fin tid der vi samles og kan ta en velfortjent pust i bakken. Men julen er også en tid der folk føler litt ekstra sterkt for «kulturarven vår». Dermed er det også gode tider for de som mener dette er truet av slike som oss i Human-Etisk Forbund, og som har interesse av å fyre opp den mye omtalte «kulturkrigen» rundt symboler, tradisjoner og sedvaner.

?

Slår på stortromma

Denne gangen er det frivillige i vårt lokallag på Hamar som har havnet i hardt vær. De har skrevet til kommunen og ment at det ikke bør være kors på lokale gravlunder, kapeller og krematorier som brukes av alle.

Dermed kan Vårt Land slå på stortromma. De vil ikke sammenligne Human-Etisk Forbund med Taliban, skriver de, men så gjør de det likevel ved å vise til hvordan Taliban har ødelagt uerstattelige buddhistiske kulturminner. For ikke å snakke om Xi Jinping i Kina som har revet ned kors fra kirker.

Fellestjenester som gravplassforvaltning, gravkapeller og gravlunder må tilpasses alle som bor i Norge

Fellestjenester for alle

For å slå fast det opplagte: Vi ønsker ikke å rive ned kors fra kirker eller rasere kristne kulturminner. Det vi er opptatt av, er at Norge skal hilse det livssynsåpne samfunnet velkommen. Det betyr at fellestjenester som gravplassforvaltning, gravkapeller og gravlunder må tilpasses alle som bor i Norge. Og når dette fellesskapet ikke lenger kan sies å være «kristent», må vi for eksempel, bygge seremonilokaler som alle kan bruke, ikke bare de som tilhører flertallsreligionen.

Dette er en langsom endring. Den krever noe, både av de som tilhører majoritetsreligionen og av oss i Human-Etisk Forbund. Vi må endre vårt syn på oss selv. Første gruppe må forstå at de ikke lenger kan bestemme alt, og vi må forstå at vi ikke lenger er i en opposisjonsrolle. Det tar tid og krever tilvenning.

På bakgrunn av det kan det neppe overraske at det finnes ulike syn på hvordan man bør tilnærme seg dette, også internt i en så stor organisasjon som vi etter hvert har blitt.

Forstår hvor det kommer fra

Utspillet fra vårt lokallag på Hamar er ikke vår linje nasjonalt. Vi forstår imidlertid hvor utspillet kommer fra. Vi tolker det blant annet som et uttrykk for en frustrasjon over den lokale mangelen på livssynsåpne seremonirom, både på Hamar og andre steder, og at Den norske kirke fortsatt har monopol på gravplassforvaltning de fleste steder.

Vi synes Vårt Land kunne ha spart seg å lage en nasjonal, polariserende sak av at ett av våre rundt hundre lokallag har sendt et brev. På den andre siden skjønner vi at avisa trenger brensel til kulturkrigbålet som fyres opp i disse dager hvert år, rundt kristendommens rolle i det moderne Norge. Og da blir det vel kanskje vår rolle å «bjuda på», uansett hvor smått det måtte være. Vi spiller jo alle våre roller.


Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt