Verdidebatt

Sammen om framtidens folkekirke!

KIRKEVALG: FKU vil være organisasjonen like mye for deg som ønsker et fellesskap med flere unge i DNK, som for deg som brenner for å endre DNK til et bedre trossamfunn gjennom kirkepolitikk og valg

Frimodig kirke Ung (FKU) er en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon (den eneste) i Den norske kirke (DNK), stiftet og startet i 2022. For ungdom og for unge voksne. Vi har et nyvalgt styre fra ulike kanter av landet og vi har allerede medlemmer fra de fleste bispedømmer. Det er gledelig. Mottoet vårt lyder som følgende: Sammen om framtidens folkekirke!

Therese Egebakken, Frimodig kirke

Viktige prioriteringer for organisasjonen vår er å få inn gode frimodige ungdomskandidater på valglistene til Frimodig kirke (FK) ved kirkevalg i alle bispedømmer, å være et godt fellesskap for unge med en kjærlighet for DNK, og å være en kirkepolitisk plattform som unge kan engasjere seg i under det felles mål om å gjøre DNK best mulig.

Måten FKU påvirker DNK blir blant annet ved å få gjennomslag for vår kirkepolitikk i valgprogrammet til FK og ved å få FKUere valgt inn ved kirkevalg til menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte som dermed arbeider for FK sitt valgprogram.

I tillegg til å drive hovedsakelig med kirkepolitikk, så er også organisasjonen et verdifullt og viktig sted for unge i kirken som ønsker seg flere vennskap og et godt kirkelig fellesskap med andre i samme generasjon.

Ved å engasjere seg i FKU sitt arbeid blir man en del av et verdifullt nettverk med unge mennesker som deler engasjement for tro og kirke

FKU vil være organisasjonen like mye for deg som ønsker et fellesskap med flere unge i DNK, som for deg som brenner for å endre DNK til et bedre trossamfunn gjennom kirkepolitikk og kirkevalg. Ved å engasjere seg i FKU sitt arbeid blir man en del av et verdifullt nettverk med unge mennesker som deler engasjement for tro og kirke.

Det er mange gode grunner til å vurdere et medlemskap i landets eneste (og beste) kirkepolitiske ungdomsorganisasjon. Her kommer fem av dem:

  • FKU vil at DNK utfordrer og utruster dens medlemmer til å leve i tro og etterfølgelse av Jesus.
  • FKU løfter frem viktigheten av en folkekirke som tar mennesker på alvor og forkynner evangeliet, det glade budskap, til alle aldersgrupper gjennom hele livet.
  • FKU står for det tradisjonelle synet på ekteskap og samliv.
  • FKU ønsker at DNK etablerer trygge rom for samtale og dialog på tvers av uenigheter når det kommer til identitetstematikk.
  • FKU arbeider for at unge under 30 år ved kirkevalg får en reell mulighet til å velges inn i menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte, gjennom å få FK til å plassere unge høyt på valglistene.

Sammen forandrer vi folkekirken!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt