Verdidebatt

Styrer mot folkemord, men Norge ser en annen vei

INDIA: Sammen med Kina har India stilt seg på Putins side i krigen mot Ukraina. Det er ikke tilfeldig.

Når regjeringen svarer på spørsmål fra Stortinget, er det ofte en oppvisning i unnvikelse. Utenriksminister Anniken Huitfeldt har muligens satt en ny standard med sitt svar til MDG om den voldelige hindunasjonalismen i India.

Siden det hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP) fikk regjeringsmakt i India, har volden mot landets 200 millioner muslimer økt kraftig. Lynsjinger og angrep mot moskeer, mennesker som blir brent levende. Dette er ikke tilfeldige enkelthendelser, men orkestrert og oppildnet av myndighetene. Også landets 28 millioner kristne er under angrep.

Har forvitret til et «autokrati»

Amnesty International ble kastet ut av landet i 2020. Ytringsfriheten er i fritt fall. India er nå på 150. plass i den globale pressefrihetsrangeringen. Ifølge det svenske forskningsinstituttet V-dem, har landet under Modis regjeringstid forvitret til et «autokrati med valg».

India har utradert det FN-garanterte selvstyret i Kashmir, kastet tusener i fengsel uten lov og dom, og har startet en omfattende kampanje for å frata muslimer statsborgerskapet. Folkemordseksperten Gregory Stanton, som varslet om folkemordet i Rwanda, mener India kan være på randen av et anti-muslimsk folkemord.

Carl Johansen

Dette er bakgrunnen for at MDG stilte spørsmålet: Vil regjeringen ta opp den økende volden mot og undertrykkelsen av muslimer i India i Sikkerhetsrådet?

Huitfeldt svarer (blant annet): «I sin tale på markeringen av Indias uavhengighetsdag 15. august fremhevet statsminister Modi at én av Indias styrker er mangfoldet.»

Når utenriksministeren velger å ta Modi på ordet, fremfor å se på hans handlinger, begår hun en politisk dødssynd: Hun ser en annen vei

I 2002 var Narendra Modi delstatsminister i Gujarat under de anti-muslimske pogromene, hvor tusener ble drept og såret. Modi forholdt seg passiv til volden, og har aldri kritisert den. Modis rolle førte til at vestlige land, inkludert USA, i mange år nektet å gi Indias nåværende statsminister visum.

Når utenriksministeren velger å ta Modi på ordet, fremfor å se på hans handlinger, begår hun en politisk dødssynd: Hun ser en annen vei.

Autoritære lærer av hverandre

Har ikke regjeringen lært noe av Russlands angrep på Ukraina? Autoritære statsledere støtter og lærer av hverandre i sin kamp mot demokratiet. Og de gjør det stadig mer åpenlyst. BRICS-konferansen i juni fungerte som et utstillingsvindu for diktaturet som statsform, og samlet verdens mektigste autoritære og korrupte ledere, inkludert Modi, Putin og Xi.

Vi må vise at vi klarer å lære av historien, og av det som skjer utenfor vår egen stuedør. Og vi må slutte å bygge opp autoritære ledere og diktatorer, politisk så vel som økonomisk.

I tilfellet India har verdenssamfunnet en sjanse til å agere før det er for sent.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt