Verdidebatt

Marker Pride i de katolske menighetene

DEN KATOLSKE KIRKE: Vi ber de tre katolske biskopene i landet, Bernt Ivar Eidsvig, Berislav Grgić og Erik Varden, om gi mulighet til å feire regnbuemesse i hvert deres bispedømme.

Mange kommuner og fylker flagger med Pride-flagg på sine respektive bygg. Også blant privat næringsliv flagges det i regnbuens farger. I ulike byer har de norske kirkene egne regnbuemesser under Pride-markeringen. Dette viser at kirken i Norge går fremover. Men flere kirkesamfunn i landet følger ikke etter og går mer tilbake enn frem. Et eksempel er Den katolske kirken. Det fins mange reformvennlige i menigheten, men det er nesten ingen som tør å ytre seg.

Jens A. C-Nilsen, talsperson for
Støttegruppa Frihet og Mangfold for Den Katolske Kirke

Nå i disse Pride-månedene er skeives rettigheter et aktuelt tema og noen som fronter denne saken, er oss i Frihet og Mangfold for Den Katolske Kirke. Vi er en støttegruppe for skeive katolikker som ble opprettet på Facebook i 2015. Vi har 371 følgere per dags dato. Vi i gruppen savner at den katolske kirken tar ansvar og markerer frihet og mangfold for de menneskene som er annerledes enn majoriteten. Det er viktig å støtte opp om Pride og feire kjærligheten.

I Den katolske kirke i Norge er vi mange hakk bak Den norske kirke. Under Pride flagger man ikke, og man har heller ikke en egen regnbuemesse som den lutherske kirke. Vi i støttegruppa har fått henvendelser fra skeive katolikker som ikke kan engasjere seg aktivt i menigheten fordi de er åpent homofile. I Bibelen og den kristne bevegelsen snakker man alltid om solidaritet med sin neste og at man ikke skal vende ryggen til. Men det er akkurat det vi gjør med LHBTQ+miljøet i kirken.

Bli med i nåtiden

Vi ser at i det katolske miljøet har vi en stor konservativ fløy som dominerer og påvirker kirken i en feil retning preget av gammeldagse tanker og verdier. Denne konservative fløyen får for mye plass i sentrale posisjoner i menigheten og klarer å holde meningsmotstandere borte. De liberale medlemmene kommer ikke til så lett, og mange tør ikke å ytre seg fordi de har en jobb i kirken eller har en rolle i menigheten som de er redde for å miste hvis de viser sitt mer radikale og reformvennlige syn. Men tydelige stemmer i debatten trengs, derfor tar vi i støttegruppen opp saken om Pride.

Vi anbefaler menighetene å være rause, tolerante og inkluderende for skeive personer som ønsker å engasjere seg i de katolske menighetene

—  Jens Aldo Carrizo-Nilsen

Vi som ønsker en forandring, ønsker ikke å true tradisjonen eller kulturen, men vi ønsker å gå fremover i tid og bli en moderne og mangfoldig kirke som ser at samfunnet er i endring. At vi aksepterer kvinnelige katolske prester, at vi markerer Pride sammen med resten av samfunnet, gir plass til åpne skeive i menigheten og at de kan få lov å bli viet i den hellige kirke.

Dette er noe menighetsrådene i Den katolske kirke rundt i det langstrakte landet vårt bør ta ansvar for. Bli med i nåtiden! Vi er ikke i fortiden og menneskeheten, Guds barn, har utviklet seg til det stadiet at kjærligheten er så mangt!

Gi mulighet for regnbuemesser

Støttegruppen har base i Agder. Vi oppfordrer menighetene i Norge, men også våre egne i Agder, Arendal og Kristiansand, til å flagge under Pride i august og september. Vi har allerede flagg som er klare til å sendes til menigheter som trenger det.

Vi anbefaler menighetene å være rause, tolerante og inkluderende for skeive personer som ønsker å engasjere seg i de katolske menighetene. Vi ber de tre norske katolske biskopene i landet, Bernt Ivar Eidsvig, Berislav Grgić og Erik Varden, om å ta opp dette og gi mulighet til å feire regnbuemesser rundt om i sine respektive bispedømmer. Vær solidariske for en gruppe som ikke kan være åpne i sin menighet. Dette er en skam for menneskeheten og selv Gud!

Det er på tide at den katolske kirke lander på 2022-nivå og ikke 1600-tallet

—  Jens Aldo Carrizo-Nilsen

Menighetene må ta ansvar

Vi er ikke mange som tør å stå frem som radikale, liberale og reformister i kirken, men det er på tide at disse stemmene får representere i de ulike menighetsrådene i Norge. Disse stemmene bør stå sammen i kampen for skeives rettigheter, kvinnelige prester i den katolske kirke, og at sølibatet avskaffes. Det er på tide at den katolske kirke lander på 2022-nivå og ikke 1600-tallet.

Vi konkluderer med å ønske alle fargerike, tolerante og mangfoldige Pride-måneder. Vi håper at flere katolikker tør å være seg selv i menigheten sin, og vise hvem man virkelig er, men da må også menighetene ta ansvar og flagge utenfor kirkene for vise at det er plass til alle og enhver!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt