Verdidebatt

Underordne dere hverandre

SAMLIVSTEOLOGI: Det er ingen god sak for oss kristne om verden får høre: «I hjemmet er det mannen som bestemmer.»

Det har vært en debatt om underordning de siste ukene. Debatten engasjerer mer enn kanskje de fleste hadde trodd. Den utfordrer også oss som ønsker å være bibeltro.

På den ene siden har vi hatt en dramatisk samfunnsmessig utvikling, fra da kvinnens plass var i hjemmet til i dag da hun er fullt på høyde med mannen i alle samfunnsoppgaver og jobber. Det er ingen forskjell på utdannelse og dyktighet. Skal ikke dette ha betydning for vårt syn på kvinnen?

I skapelsen er full likestilling

Ser en på skaperakten ble mannen skapt først, deretter ble kvinnen skapt som mannens like. Vi leser: «I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Så velsignet Gud dem, og sa: De skal ha råderett over ...» (min kursivering). Her ser vi at i skapelsens begynnelse er det full likestilling.

Etter syndefallet fikk Eva høre: «Med smerte skal du føde barn. Din lyst skal stå til din mann, men han skal råde over deg.»

Dette utsagnet «om å råde over deg» er blitt misbrukt og har holdt kvinnen underkuet ned gjennom historien. Mye lidelser har skjedd.

Tolke gjennom Jesus Kristus

En viktig tolkningsnøkkel for meg er: «Bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» Vi må tolke Skriften gjennom hovedpersonen – Jesus Kristus. Som Martin Luther så fint har sagt: «Kristus er bibelens kjerne og stjerne.» All teologi må ha Kristus som sentrum!

Så vet jeg at det finnes et bibelord til ektefeller i Efeserbrevet 5, 21-33. Jeg har lest det skriftavsnittet i mange vielser. For meg er vers 21 et viktig innledningsord: «Og underordner dere hverandre i Guds frykt.» Konen skal underordne seg sin mann og mannen skal underordne seg sin kone. Enheten og felleskapet skal være så sterkt at det står at «de to skal være ett legeme.»

Jeg syns det er mannen som har den største utfordringen i bibelavsnittet

—  Sten Sørensen

Jeg syns det er mannen som har den største utfordringen i bibelavsnittet, for han skal elske sin kone slik som Kristus elsker menigheten. Da blir det ikke snakk om å herske, men å tjene. Det står at kvinnen skal ha respekt for sin mann. I en slik kjærlig relasjon bør det ikke være vanskelig å vise mannen respekt.

Min kone er statsministeren

Jeg er en praktisk teolog som ser etter hvordan skriftsteder kan anvendes i det praktiske liv. I vårt ekteskap tenker vi ikke på hvem som skal bestemme. Vi tjener med de gaver Gud har gitt oss. Min kone er mye mer praktisk enn jeg. Hun er både snekker og murer. Hun er på de fleste områder dyktigere enn jeg, og hun har en bedre oversikt over oppgaver enn jeg har. Da tenker jeg at det er riktig at hun er arbeidslederen! Vi pleier å skjemte med å si: «Elsbeth er statsministeren og jeg er finansministeren.» Hun har den overordnede oversikten og kontrollen, mens jeg er god på det med finanser. Så gjør jeg selvsagt mine oppgaver. Jeg stiller jo opp og tar ansvar.

Det er ingen god sak for oss kristne om verden får høre: «I hjemmet er det mannen som bestemmer.» Vi må heie på hverandre. Det opplever jeg er å praktisere Bibelens ånd i ekteskapet!

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt