Verdidebatt

De hiv-positive må også få en unnskyldning

STOR SMERTE: Nylig erkjente biskopene at Den norske kirkes holdninger til homofile har påført mange mennesker stor skade og smerte. Men én gruppe som ble særlig hardt rammet, nevnte de ikke.

Den norske kirke, biskopene, fra v: Thor With, Bjørn Bue, Andreas Aarflot, Fredrik Grønningsæter, Arvid Nergård, Gunnar Lislerud, Ole Nordhaug, Håkon E. Andersen, Kristen Kyrre Bremer, Georg Hille, Halvor Bergan, 21.03.1987
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt