Verdidebatt

Ukraina-krigen viser hvor sårbar verden er

SAMARBEID: Ukraina har vist oss at verden er knyttet sammen, og samlet kan vi få store ting til å skje.

Mer enn seks millioner er internt fordrevne i Ukraina, over tre millioner har krysset grensene til nabolandene på flukt. Krigen i Ukraina har ført til den største flyktningkrisen etter andre verdenskrig i Europa. Den berører oss alle, og det humanitære behovet er enormt.

At dette kunne skje var varslet lenge, men det var like fullt et sjokk da russerne tok seg innover Ukraina med våpen. Fra en dag til neste ble alt forandret for ukrainerne. For oss minner det om hvor sårbare vi er; antallet mennesker som trenger nødhjelp øker hele tiden – over hele verden – den verden som vi er en del av.

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Store kriser i verden

I Malawi har flommen ført til store ødeleggelser, nesten 80.000 dekar med dyrket jord er skylt vekk, over 200.000 mennesker har mistet hjemmene sine. Vi har fått høre historier om foreldre som måtte binde fast barna sine i toppen av et tre i flere døgn for at de ikke skulle bli tatt av vannmasser. Kun noen uker etter treffer syklonen Gombe samme område på nytt. I tillegg har krigen i Ukraina ført til at brødprisene i Malawi er tredoblet.

Krigen i Ukraina vil ramme verden hardt og brutalt. Spesielt fattige og sårbare mennesker

—  Erhard Hermansen

I Afghanistan er kvinnene under konstant risiko for overgrep og vold, og forventes innen 2040 å bli et av landene med minst tilgang på vann.

I Sør-Sudan er det sultnød, over 600.000 mennesker er drevet på flukt fra flom. Nilen har aldri hatt så høy vannstand. I den raserte byen Malakal bor klimaflyktninger under en plastduk etter krigens ødeleggelser. Sør-Sudans kristne råd har i en årrekke jobbet for å forene mennesker i krise og krig. Sammen har de klart å forene fiender, spre kjærlighet og håp i stedet for hat. Ungdommer har fått venner som før var utenkelig på grunn av fiendskap.

Det viser at når kirkenettverkene går sammen, får man store ting til å skje.

Krigen i Ukraina vil ramme verden hardt og brutalt. Spesielt fattige og sårbare mennesker. Behovet er akutt for alt vi tar for gitt – rent vann, mat, husly og hygieneartikler til mennesker på flukt. Frykten er også stor for at kvinner og jenter skal bli ofre for menneskehandel. Store profesjonelle hjelpeorganisasjoner har satt i gang et arbeid for å forebygge dette, og vi har mulighet til å bidra gjennom dem.

Tid for å tenke større

Det er fastetid, og faste er en tid for å tenke større – rydde til side en del dagligdagse ting for nettopp det formålet. Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon samler og sørger for forutsigbare og langsiktige løsninger. Men det handler også om akutt nødhjelp i kriser. Allerede på krigens første dag sette de i gang kriserespons, blant annet gjennom sine kirkepartnere i Ukraina og etter hvert i nabolandene. De kunne også hjelpe de flomrammede i Malawi, og i Sør-Sudan være med å bygge opp et samfunn etter år med krig. Nå er fasteaksjonen i gang og Kirkens Nødhjelp er til stede, med vann og hjelp til de som trenger det.

Ved å hjelpe vår neste, hjelper vi også oss selv og jordkloden vi deler

—  Erhard Hermansen

Jeg vil oppfordre alle til å bidra gjennom eksisterende profesjonelle hjelpeorganisasjoner. De har kompetanse, erfaring og nettverk som sikrer at hjelpen når fram og at arbeidet utføres på best mulig måte.

Kirker og menigheter over hele landet samarbeider nå om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som en forlenget arm av kirkelig diakoni. Her benyttes styrken i det brede kirkenettverket – som også er en strategisk partner for norske myndigheter.

Ukraina-krigen har vist oss at verden er knyttet sammen. Ved å hjelpe vår neste, hjelper vi også oss selv og jordkloden vi deler.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt