Verdidebatt

Det handler ikke om rasisme

FLYKTNINGER: Mange hevder at ukrainere blir vist større sympati enn andre flyktninger fordi nordmenn og ukrainere har samme melanininnhold. Det er å se bort fra vesentlige sider ved dagens flyktningsituasjon.

Rasismekortet dras nå fram fra røster på ulike hold, også i Vårt Land, fordi ukrainere blir vist større sympati og tatt raskere hånd om enn andre flyktninggrupper.

Kritikerne mener at dette henger sammen med at de fleste nordmenn og ukrainere har samme melanininnhold, og at religion og kultur i de to land er ganske like. De hevder at dette gjør at nordmenn flest opplever et sterkere flokkforhold og utvikler større omtanke for ukrainere enn andre flyktninger, og konkluderer med at dette er rasisme.

Vesentlig ulikt andre flyktningsituasjoner

Dessverre synes kritikerne å se bort fra sider ved dagens flyktningsituasjon som er vesentlig ulike fra de fleste andre vi har opplevd i Europa siden 1970-tallet. Den ene skilnaden er at Ukraina-flyktningene for det aller meste er barn og ungdommer og deres mødre. De kan vanskelig forsvare seg fysisk mot den russiske militærmakten. I tillegg må disse flyktningene forlate sine menn, som med liv og helse som innsats skal slåss mot okkupantene.

Den andre skilnaden er at Putins tankemønstre og handlinger nå utgjør en akutt, reell sikkerhetsrisiko for Europas befolkning. Norges innbyggere opplever nok derfor at det er spesiell stor grunn til å gjøre gjengjeld overfor det ukrainske folk for de lidelser det nå påføres i sin forsvarskamp for demokratiske verdier og nasjonalt selvstyre. Verdier også vi i vårt eget land vil verne om.

Den ene skilnaden er at Ukraina-flyktningene for det aller meste er barn og ungdommer og deres mødre

—  Odd Juven

Utover det å hjelpe de som flykter, er det også naturlig at ikke-ukrainske borgere velger å verdsette ukrainernes forsvarskamp ved å dra til landet og verve seg til tjeneste i dets forsvar eller i sivile støttefunksjoner. Lignende har nordmenn gjort før, særlig kjent er den frivillige innsatsen under borgerkrigen i Spania mot Franco-fascismens terrorkrig.

Putins drøm for Europa

For noen kan det arte seg som temmelig konspiratorisk, men Putins siste fjernsynstaler før invasjonen etterlater et bilde av en autokrat som lenge har leflet med en selvrettferdig og sjåvinistisk visjon om å gjenreise et nytt Stor-Russland: Med et militært og politisk overtak for Putin i Ukraina, kan Kremls innerste kretser få et springbrett til å gjenerobre flere av sine tidligere landområder.

Gjennom 1900-tallet har vi i Europa sett flere ledere som har karret til seg makt for så å gå til katastrofale erobringskriger og dels også folkemord, for å virkeliggjøre sine ledervisjoner om utvidet herredømme.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt