Verdidebatt

Räsänen-saken er ikke kun en juridisk sak

BIBELEN: Det er skadelig for kristnes troverdighet å hevde at Räsänen er tiltalt for å forsvare et klassisk syn på ekteskapet – og det er skadelig for evangeliet å formidle at en del av det er at homofili er en sykdom.

Forsvarere av Päivi Räsänen gir inntrykk av at grunnen til at den finske legen og politikeren er tiltalt, er fordi hun har ytret sitt klassiske syn på ekteskapet. «Den finske toppolitikeren som er tiltalt for å ha sitert Bibelen og forkynt kristen samlivsteologi, Päivi Räsänen, skal stå for retten i Helsinki på mandag» heter det i en artikkel i Norge IDAG som omtaler støttemarkeringen for Räsänen i Oslo.

Portrettt av Jon Romuld Håversen som er aktuelt med debatten om helvete.

Ikke klassisk kristen lære

Det er selvsagt ikke så enkelt som dette. Jeg er ingen jurist, og mine juridiske vurderinger om rettssaken som nå foregår i Finland, vil ha lite tyngde. Men denne saken er langt mer enn et juridisk anliggende. All jus burde være moralsk, men ikke all moral burde være jus. Et eksempel er at utroskap ikke er, og burde ikke være juridisk straffbart – men det er hevet over enhver tvil at det er umoralsk! Her er det altså en moralsk vurdering man må ta uavhengig av det juridiske utfallet.

Når jeg leser bibeltekstene er jeg ikke i tvil om hvilken ramme den setter for ekteskapet. Jeg har ikke latt meg overbevise av revisjonistiske tolkninger som tilsier annet enn at ekteskapet er noe Gud har innordnet til å være mellom én mann og én kvinne i et livslangt forhold. Derfor formidler jeg også det klassiske synet på ekteskap når jeg blir spurt om det på skoler, universiteter og i menigheter landet over. Men Räsänens ytringer om at homoseksualitet er en «psykoseksuell forstyrrelse» har aldri vært en del av klassisk kristen ekteskapsforståelse og lar seg vanskelig forankre i bibeltekster.

Selv om man tror på en spesifikk forståelse av arvesynd vil ikke dette være dekkende for å kalle homoseksualitet det Räsänen kaller det. Man kan også spørre seg om ytringen «dersom homofili er genetisk, er det en genetisk degenerasjon og arvelig sykdom» vil sammenfalle med Jesu syn på ekteskapet.

Skadelig for kristne

I lys av disse uttalelsene undrer jeg meg noe over hvorfor kristne i så stor grad støtter opp om Räsänen, i alle fall uten å gjøre den klare distinksjonen mellom hva som er juridisk tillatt å ytre og hva som er etisk forsvarlig å ytre som en etterfølger av Jesus.

Støtter man kun hennes rett til å mene det hun mener uten å bli straffeforfulgt, eller støtter man innholdet i det hun ytrer? Utad er det vanskelig å skille, men som vi har sett er det mulig, og konstruktivt, å forsvare hennes juridiske rett samtidig som man klart utfordrer henne på hva klassisk kristen ekteskapsforståelse innebærer.

Den innebærer ikke at homoseksualitet er en sykdom eller psykoseksuell forstyrrelse. Det vil være skadelig for de kristnes troverdighet å hevde at hun er tiltalt utelukkende for å forsvare et klassisk syn på ekteskapet, og det vil være skadelig for evangeliet å formidle at en del av det er at homofili er en forstyrrelse eller sykdom.

Støtter man kun hennes rett til å mene det hun mener uten å bli straffeforfulgt, eller støtter man innholdet i det hun ytrer?

—  Jon Romuld Håversen

Respekt og omsorg

Til Räsänens forsvar, er spørsmålet om ekteskap et spørsmål jeg lenge har ansett som enkelt å gjøre meg opp en vurdering på hva Bibelen sier om, men enormt vanskelig å kommunisere i vår vestlige og sekulære kontekst. Mange kjenner på en stor berøringsangst for dette temaet, noe jeg til dels har forståelse for. Det å være «sannheten tro, i kjærlighet» er et særdeles godt råd i møte med de betente spørsmålene som dreier som seksualitet og identitet.

Vi trenger å strebe etter å være tro til det bibelske budskapet, samtidig som vi omtaler og behandler alle mennesker som skapt i Guds bilde, verdig vår respekt og omsorg.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt