Verdidebatt

Unge muslimer endrer islam

REFORM: Mange tror muslimsk identitet og kultur er den rake motsetningen til liberale verdier. Men islam er i endring – og det er på tide at Vesten legger merke til.

Da fire personer ble drept på tragisk vis i Kongsberg, var norske medier raskt ute med nyhetsrapporter om at drapsmannen var radikalisert av islamske ekstremister. Senere viste det seg at gjerningsmannens psykiske helse spilte en mye større rolle, enn at han var en «islamsk terrorist»

Narrativet rundt muslimer og islam, spesielt i Vesten, har altfor lenge vært basert på stereotypier og et snevert syn på hva det vil si å være muslim. Til tross for mye fremgang i endringen av oppfatningen av muslimer, sliter Vesten fortsatt med å integrere muslimer fullt ut i det vestlige samfunnet. Mange tror fremdeles at muslimsk identitet og kultur er den rake motsetningen til liberale verdier.

Men islam er i endring. Og det er på tide at Vesten legger merke til det.

Generasjon M

I løpet av de siste fem årene har flere studier fra USA, Storbritannia og flere arabiske land fremhevet hvordan unge muslimer, og da spesielt andregenerasjons muslimer, nå forandrer islam innenfra. Vi ser en viktig og tydelig trend her: De er mer åpne enn den eldre generasjonen muslimer (Independent). Og mens religion har blitt betydelig mindre viktig i Vesten , så verdsetter og opprettholder unge muslimer fortsatt religiøse idealer (Huffington post).

Unge muslimer eller den såkalte «Generasjon M», som utgjør to tredjedeler av de rundt to milliarder islam-tilhengere i verden, følger ikke en bestemt tolkning av muslimsk identitet. I stedet omfavner de et mer nyansert syn rundt religiøs identitet og mener at det ikke er noen iboende motsetning mellom å være religiøs og å leve et moderne liv. Disse religiøse idealene er blitt tilpasset det moderne rammeverket. Dette betyr at vi blant annet ser en fornyet og kraftig oppfordring til likestilling innen islam, noe som har resultert i fremgang i land som Saudi-Arabia, hvor kvinner for ikke lenge siden ble nektet å kjøre bil.

Men ikke minst ønsker denne nye generasjonen av muslimer å bli sett på som individer som deler det samme verdensbildet som mange av sine ikke-muslimske medborgere, og ikke en monolittisk enhet som holder fast på utdaterte standarder.

Vesten etterlyser fortsatt endring

Vi begynner å se hvordan globale islamske organisasjoner bryter stereotypier og lanserer initiativer som ville vært utenkelige for bare ti år siden. Et godt eksempel er Muslim World League – den største islamske ikke-statlige organisasjonen i verden – som har modernisert islam gjennom nye tverrereligiøse partnerskap. De fordømmer aktivt ekstremisme og netthat, samt setter de antisemittisme på agendaen og fremmer muslimsk-jødiske relasjoner globalt.

Men til tross for dette fremtredende og dramatiske skiftet mot liberale verdier, etterlyser Vesten fortsatt en endring innen islam. Noen ganger har dette gått så langt som å utstøte dem fra vestlige land og vestlig kultur, slik vi så med Trumps innreiseforbud fra muslimske land – eller ved innføring av lover for å forsøke å endre muslimer, slik vi så med Frankrikes forsøk på å reformere islam ved å omskolere imamer, eller mer nylig med hijab-forbudet.

De mener at det ikke er noen iboende motsetning mellom å være religiøs og å leve et moderne liv.

—  Mudassar Ahmad

Dette er i beste fall utelatelse, og i verste fall ekskludering av muslimer og deres historier, og de eneste som drar fordel av en slik situasjon, er de som feilaktig forbinder islam med kun konflikt og motstand. Det er også her det blir problematisk. Mens det store flertallet av muslimer ser på ekstremisme som en perversjon av deres tro, vet vi at en følelse av å ikke høre til, sammen med dogmatisk tenkning, er en stor faktor som kan føre til radikalisering.

Muslimer må inn i flokken

Så lenge folk fortsetter å misforstå, og forbinder islam med vold, vil muslimer fortsette å oppleve fordommer og mer diskriminering mot dem. Den yngre generasjon muslimer er spesielt utsatt. På den ene siden identifiserer de seg ikke med eldre generasjoners konservative syn, og på den andre siden føler de seg uvelkomne blant jevnaldrende. Og selv om stadig flere muslimer samles for å fremme dialog, fri tenkning og rasjonalitet, så sørger den motstridende dualiteten som det vestlige samfunnet påfører islam og liberalisme, til utestengning av sårbare individer.

Vi må derfor invitere muslimene inn i flokken, dersom vi vil redusere risikoen for ekstremisme. I stedet for å «reformere islam», må vi inkludere muslimene i en politisk og religiøs dialog, slik at de kan gjennomføre endringene som trengs for å begrense både politisk og religiøs ekstremisme.

Når muslimer får en plattform

Jeg har selv erfaring med den positive innvirkningen av å gi muslimer en plattform der de føler seg hørt, anerkjent og respektert. Organisasjoner som Concordia Forum, som jeg er tillitsmann for, er et flott eksempel på hvor viktig det er å styrke muslimske stemmer.

For eksempel bringer Concordia Forum sammen fremtredende og innflytelsesrike vestlige muslimer fra hele verden, og på tvers av alle sektorer, for å takle de politiske, sosiale og teologiske problemene ved å være muslim i det moderne, vestlige samfunnet. Gjennom diskusjoner, debatter og møter gir Concordia Forum muslimer et sted hvor de fritt kan diskutere verdens problemer og finne løsninger på blant annet flyktningproblemer, ekstremisme og bærekraftig utvikling.

Siden stiftelsen av Concordia Forum, har medlemmer opprettet organisasjoner som Celebrate Mercy, som inspirerer muslimer til offentlig tjeneste, og LaunchGood, verdens største muslimske crowdfunding-plattform. Disse to organisasjonene samarbeidet til og med for å samle inn midler til ofre for antisemittiske angrep.

Det blir også ofte oversett at Vesten og islam også har mye til felles

—  Mudassar Ahmad

Utfordringene verden må løse sammen

Til tross for hva Vesten kanskje tror, så har muslimer en viktig rolle å spille når det gjelder å bygge bro mellom grupper og bidra til stabile samfunn. Akkurat nå ser vi en ny generasjon muslimer som er aktivt involvert i «reformasjonen» som Vesten har oppfordret til. Likevel blir innsatsen ignorert, og unge muslimer er utelatt fra debatter som angår dem og deres fremtid.

Det blir også ofte oversett at Vesten og islam også har mye til felles, og at de har hatt stor innflytelse på hverandre både intellektuelt, etnisk og historisk. Hvis Vesten ikke snart forstår og anerkjenner de radikale, endringene som foregår innenfor islam, vil man gå glipp av muligheter til å bygge partnerskap – ikke bare for å takle ekstremisme og fremmedfrykt, men for å løse de universelle utfordringene verdenssamfunnet må takle og løse sammen.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt