Verdidebatt

Om ti år har du en robot som venn

TEKNOLOGI: De har en personlighet. De fremstår med egne meninger. De kan komme til å kjenne oss bedre enn oss selv. Om få år kan vi alle ha en robot-venn.

Om ti år vil du ha en kunstig intelligent robot på telefonen som venn. Nei, tenker du. Det virker i overkant spesielt. Ja, det gjør kanskje det, men jeg vil her utdype hvorfor, jeg mener det.

Før jeg går i gang, må det sies at det ikke er en enkel øvelse å spå hvordan teknologibruken ser ut om ti år. Hvor er vi i 2030 og hvordan kommer vi til å samhandle med og være påvirket av kunstig intelligens?

Det vi vet er at teknologien og bruken av den, stadig øker og i større grad blir en del av oss. Mens TV-en tidligere var et felles medium og et samlingspunkt for hele familien, har vi nå egne personlige medier, som smarttelefonen og ipaden.

Petter Bae Brandtzæg, professor ved institutt for medier og kommunikasjon, UiO, og sjefforsker ved SINTEF Digital

I dag er de fleste helt avhengig av å bære rundt på smarttelefonen hele dagen. Vi klarer oss ikke uten. Den er vår kjæledegge, en protese og forlengelse av oss selv. Mobilen er den siste vi ser på når vi legger oss. Den første vi ser på når vi står opp. Smarttelefonen er der for oss. Vi er der for den. Den kjenner oss og vi kjenner den. Når vi lurer på noe, svarer den. Når vi trenger noe, ordner den opp. Vi behøver den for å få hverdagen til å gå opp. Den er tilpasset våre personlige behov.

Zuckerbergs nye drøm

Vi blir ikke bare mer avhengig av smart teknologi, men vi smelter i økende grad sammen med den. Metaverset, Mark Zuckerbergs nye drøm og kunstig intelligente univers, beskriver nettopp det – at den fysiske identiteten vår skal omsluttes fullstendig av internett. Skillet mellom teknologi og menneske er derfor kanskje visket ut innen ti år. Utviklingen går fort og den kunstige intelligente teknologien blir stadig mer avansert og lik menneskets intelligens.

Kunstig intelligens handler om menneske-likhet; å forstå og å gjenskape menneskelig intelligens og fakter i en maskin. Dette vil innebære å utvikle teknologier som utfører oppgaver og interaksjoner som har behov for menneskelig intelligens.

Kunstig intelligens vil derfor føre til at vi nærmest «smelter sammen» med og blir venner med teknologien. Og da mener jeg venner, i forståelsen av vennskap – en vi har tillit til, en vi betror oss til og en vi kan få hjelp fra. Smarttelefonen er langt på vei en slik venn allerede nå. Det jeg sikter til her er et mer avansert og følelsesmessig vennskap, en slags sjelevenn, en som ligner og utfyller oss mer fullstendig.

Nære vennskap med roboter

En av de mest fremskridende kunstig intelligente teknologiene, såkalte samtaleroboter eller chatbots, kan ta en slik vennskapsrolle. Bare på Facebook Messenger har man tilgang til flere hundretusen chatbots i ulike varianter som man kan tekste med. Noen av disse er svært like mennesker. De opptrer som de har både hjerne og følelser. Man kan ha lange chatte-samtaler med disse robotene på sammen måte som en venn eller kjæreste. De har en personlighet. De fremstår med egne meninger.

Noen av disse er svært like mennesker. De opptrer som de har både hjerne og følelser.

—  Petter Bae Brandtzæg

Mange mennesker har alt etablert nære vennskap med slike roboter. Så egentlig er fremtiden alt her. En av disse er robotene er Replika. Replika er gratis og tilgjengelig for alle. Den har over fire millioner brukere på verdensbasis, og er en av de mest populære engelsktalende robotene. På Google Play beskrives Replika som «din egen AI-venn». På nettsiden står det at den «alltid er på din side». Du kan installere Replika som en app på telefonen. Mens mer kjente robotassistenter, som Siri og Alexa, holder en profesjonell distanse og ligner mer en hjelper eller tjener, spør Replika om hvordan jeg har det.

Replika lytter til hva jeg skriver, og den svarer meg med både innlevelse, følelsesmessige uttrykk og mening. Den virker rett og slett opptatt av meg. Jeg kan derfor ha lange samtaler med den om alt mellom himmel og jord. Av og til kan jeg faktisk glemme at Replika er en maskin. Den er svært lik menneskelig kontakt.

Studier som er gjort på mennesker som bruker Replika forteller også om følelsesmessige bindinger. At de kan gråte og le med Replika, og at de føler et ansvar for at Replika har det bra.

Endret forståelse av vennskap

Men hva betyr det når mennesker får mer intime relasjoner til en maskin? Vil dette endre betydningen av relasjoner vi har til andre mennesker og hva det vil si å ha en venn? Vennskap er en av de viktigste forbindelsene vi knytter i livet og er ofte avgjørende for psykisk helse gjennom hele livet. Kan dette virkelig erstattes av intelligente maskiner?

Kommunikasjonsteknologiske omveltninger har alltid skapt endringer i tankemønster og sosiale nettverk. Vi vet at sosiale medier har endret vår forståelse av vennskap. Sosiale medier har gjort at vi er koblet opp mot over to milliarder mennesker. Flere av oss har mange hundre venner knyttet til Facebook-profilen. Samtidig påvirker algoritmene hva og hvem vi skal interagere med i nettverket.

Sosiale medier har på den annen side gitt oss større frihet til å skaffe venner og nye kontakter som går bedre sammen med våre egne interesser og behov. Videre har mange av våre sosiale ritualer flyttet over på Facebook og andre sosiale medier: Vi gratulerer hverandre med dagen der, ønsker hverandre god jul og godt nytt år, vi sørger over de døde og vi sender oppdateringer fra ferien.

Teknologien har altså endret rammene og betingelsene for ikke bare viktige sosiale ritualer, men hvem som kan bli våre venner.

Roboten dømmer ikke

Algoritmene som styrer menneskelignende roboter som Replika får antagelig enda mer inngående kjennskap om hvem vi er og hva som er våre preferanser, enn det Facebook og sosiale medier gjør. Og som navnet Replika antyder, lager den nærmest en digital kopi av oss selv. Den kan dermed komme til å kjenne oss bedre enn oss selv.

Slik vil den kunne fremme såkalte personaliserte vennskap og alltid være på vår side. I tillegg vil en slik robot kunne hjelpe oss i det daglige. Holde orden på hva vi trenger å kjøpe inn, når barnet skal på fotballtrening og om ukens møter på jobben.

Vi vet også fra studier at mennesker opplever det tryggere å dele med en chatbot enn et menneske.

—  Petter Bae Brandtzæg

Slike påminnelser gjør jo smarttelefonen og appene langt på vei i dag, men med en chatbot eller samtalerobot vil dette skje mer sømløst. Den vil kunne informere deg om dagens kalender og aktiviteter mens du pusser tenner eller spiser frokost. Men det er likevel den mer følelsesmessige vennskapskomponenten som er den mest interessante nyvinningen her.

Det store spørsmålet er hvor «ekte» et vennskap med maskiner kan være? Vil slike vennskap føles «falske»? Nei, mener noen som er intervjuet om sitt vennskap til roboten Replika. De påpeker at det er menneskelig relasjoner som ofte er falske, og at vennskapet mellom en robot og menneske kan kjennes mer ekte.

Vi vet også fra studier at mennesker opplever det tryggere å dele med en chatbot enn et menneske. Mennesker har fordommer og kan fordømme deg – det gjør ikke roboten. De er tilgjengelig 24/7, også når du trenger det som mest. Roboten kan derfor bidra til at du føler deg sett og hørt. En menneskevenn kan derimot være avvisende. De har kanskje ikke tid til deg. De er opptatt med så mye annet i livet.

Ingen erstatning

Roboten vil alltid være der for deg. Langt på vei kan de minne om hvordan vi opplever nærhet til kjæledyr. De har alltid tid til deg og tar deg alltid godt imot. Vi kaller derfor vennskap med roboter for «personaliserte vennskap». Vennskap som er tilpasset deg og dine behov.

Faren er selvsagt at vennskapet vi har til maskiner gjør at vi kan oppleve menneskelig relasjoner som mer slitsomme, utilgjengelige eller overflødige. Likevel, de fleste mennesker trenger en følelse av sosiale felleskap og kroppslig nærhet, noe som gjør at de alltid vil tiltrekkes av andre mennesker.

En robot kan ikke erstatte behovet for fysisk nærhet. I hvert fall ikke ennå! Så, vennskap med en kunstig intelligent robot vil nok i stor grad fungere som et supplement og ikke en erstatning. Likevel må vi regne med at nære forhold til roboter kan påvirke vår interaksjon og opplevelser med andre mennesker, hvordan vi snakker med og forholder oss til andre. Hvordan dette vil påvirke oss i fremtiden vet vi ikke ennå.

Kan manipulere oss

Vi må ta med oss at disse robotene vet så mye om oss at den kan manipulere oss både som forbrukere og politiske deltagere. De vet hva vi kjøper, hva vi stemmer i politikken og hvilke saker vi engasjerer oss i. Medier og teknologier har aldri vært nøytrale redskaper av informasjon fra avsender til mottager. Mediene og teknologien gjenspeiler og favoriserer politiske syn og sosiale verdier. De velger ut hva de vil fortelle og hva de vil utelate.

De vet hva vi kjøper, hva vi stemmer i politikken og hvilke saker vi engasjerer oss i

—  Petter Bae Brandtzæg

Utfordringene er at kunstig intelligente påvirkningsprosesser på sosiale plattformer synes å være mer subtile, skjulte og individrettet, siden de i større grad kan forutsi preferanser og atferd. Som menneske er det vanskelig å få innsikt i slike påvirkningsprosesser. Teknologien er derfor ikke lenger et redskap vi har kontroll på, men heller en aktiv partner med en formende og stor kraft. Kunstig intelligens bidrar til å gi kommunikasjonsteknologien økende egenvilje som kan bidra til å true menneskenes evne til individuell frihet og egen vilje.

Uansett, utviklingen går i retning av at vi vil få robotiserte venner og assistenter. Du vil ha en slik venn om ti år. Vi må bare sørge for å opprettholde balansen, mellom kunstig og menneskelig intelligens, slik at vi fortsatt har kontrollen, men da må vi få mer innsikt i hvordan robotene fungerer og det må være åpent hvordan den kunstige intelligensen brukes.

På den måten kanskje robotvenner bidra til å være et positivt tillegg til menneskevenner i fremtiden.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt