Verdidebatt

Evangeliet for jøde først - eller?

MISJON: Eg håpar preses Olav Fykse Tveit tek sine eigne ord om misjon og evangelisering på alvor, og tydeleg opnar opp for at det jødiske folk også treng Jesus, han som er deira Messias

Benjamin Bjørnsen Anda, israelsmisjon, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt