Verdidebatt

Farvel til religionsfriheten?

MENNESKERETTIGHETER: Historisk sett har en handling som begrunnes religiøst fått sterk beskyttelse. I vår tid møtes den som gjør noe på grunn av religiøs tro med mistenksomhet.

Espen Ottosen, religionsfrihet, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt