Verdidebatt

Jeg vil ikke bli umyndiggjort

THE SEND: I debatten om The Send er det én stemme – kanskje den viktigste – som mangler. Det er stemmen til oss unge som har valgt å gjøre visjonen for The Send Norge til vår egen.

Jeg er en av de som har valgt å investere det neste året til å jobbe med The Send Norge, som går av stabelen 25. juni 2022 på Telenor Arena. Store deler av min arbeidshverdag bruker jeg på kontoret i administrasjonen til The Send Norge, som jeg er med og leder.

I mediedebatten rundt The Send de siste ukene, opplever jeg at det er én stemme, og kanskje den viktigste, som mangler – nettopp stemmene som debatten angår alle mest; oss unge som har valgt å gjøre visjonen for The Send Norge til vår egen.

Umyndiggjør oss

Kritikken mot The Send har gått mye i problematikken rundt det å utfordre unge mennesker til å gi seg til et liv de ikke kan leve opp til. At begrepet «all in» skaper en fallhøyde og forventning om overgivelse som ikke er forsvarlig. I denne debatten har det blitt dratt en rekke konklusjoner om The Send, og at vi unge ikke er reflekterte nok rundt det vi er med på.

Jeg skjønner at Rut Helen Gjævert brant seg hos Jesus Revolution Army i sin ungdom for over 20 år siden, og jeg har full respekt for hennes historie. Men jeg finner det ikke så kult at hun hevder at vi er på vei ned i samme grøft. Å si at «unge mennesker ofres på misjonens» alter synes jeg er en ufin påstand (VL 14.10). Vi kan ta med oss flere lærdommer fra Frelst-debatten inn i det vi jobber med i dag, og vi hører din advarsel Gjævert, men vi kan ikke la det du opplevde, stoppe oss fra å gå på det vi tror på.

Gjæverts påstand påfører oss unge som jobber med The Send unødvendig skam.

—  Karoline Nyhaug

I kronikken til Gjævert konkluderer hun med at «unge mennesker jobber under voksne menneskers elleville visjoner». Jeg opplever at ved å dra denne konklusjonen, settes det en generell merkelapp på unge mennesker som skjøre og grenseløse.

Dette blir urettferdig. Å komme med en slik påstand er umyndiggjørende mot oss som generasjon. Vi må ha mer tillit og tro til unge mennesker enn som så.

Sunt og usunt lederskap

Det er viktig å ha ledere som gir visjon og peker på hensikten med det vi driver med. Dette er ikke galt. Som leder blir det selvsagt viktig å gi rom for at de du leder kan si stopp og sette grenser. Slik blir ikke fallhøyden og presset for stort.

Dette handler om sunt eller usunt lederskap – ikke om at unge mennesker skal «tjene» under «voksne menneskers elleville visjoner». Gjæverts påstand påfører oss unge som jobber med The Send unødvendig skam. Jeg jobber ikke under noen annens visjon, men har valgt å gjøre The Sends visjon til min egen.

Konseptet The Send, utformingen og visjonen, bæres av egen vilje mer av oss unge enn noen andre.

—  Karoline Nyhaug

På mange måter ser jeg det motsatte av denne påstanden. Vi er heldige som har trygge, kloke og visjonære ledere – men min opplevelse er at de unge menneskene som jobber med The Send, har en driv og et engasjement som smitter over på de voksne og den eldre generasjonen. Konseptet The Send, utformingen og visjonen, bæres av egen vilje mer av oss unge enn noen andre.

Vi har en tro på å samles på felles grunnlag for å gjøre en forskjell i landet vårt, som smitter over på andre. Det er nettopp de unge som er pådriverne til å se The Send skje i Norge.

Handler om nåde

Innad i arbeidsgruppene rundt The Send har vi arbeidet mye med slagordet «all in». Dette er et slagord som rommer mye. Det innebærer at Jesus har gått «all in» for oss først. At han helhjertet døde på korset og gav sitt liv for våre synder. Og når vi får ta imot det han gjorde for oss, så ligger det en invitasjon til å gi hele hjertet vårt til Jesus.

Til å gi han alle våre oppturer og nedturer. Også gå helhjerta, eller «all in» om du vil, i å leve det livet han ønsker for oss. Her er nåden helt avgjørende. Det er ikke en forkynnelse om å bare gå og gå, gjøre og gjøre for Jesus. Men fordi han gav sitt liv for oss så er vi invitert til å leve våre liv med ham og for ham.

Målet med The Send er å gjøre nettopp det motsatte av å skape store fallhøyder i kristenlivet - men komme sammen, oppleve at vi ikke står alene og bli støttet og heiet på av et nettverk av organisasjoner og kirker som følger opp.

Mitt håp er at unge mennesker skal sitte igjen etter The Send og tenke «jeg står ikke alene».

—  Karoline Nyhaug

Kraften i å komme sammen

Under The Send på Telenor Arena kan deltakerne velge å engasjere seg i seks ulike misjonsfelt. Disse er: misjon, nabolag, vanskeligstilte barn, skoler og studiesteder, bibel og bønn. Ved å registrere seg på en app, kan de klikke på det eller de misjonsfeltene de ønsker å engasjere seg i. Deretter blir de kontaktet og fulgt opp av de over 20 samarbeidsorganisasjonene og kirkene som er med på The Send og som jobber med oppfølgingen etter eventet.

Mitt håp er at unge mennesker skal sitte igjen etter The Send og tenke «jeg står ikke alene». Ta for eksempel misjonsfeltet «skoler og studiesteder». Hva om du i etterkant av The Send kan få hjelp av Laget eller Navigatørene til å bli koblet med andre kristne på din skole, slik at dere kan stå sammen og støtte hverandre i å leve åpent om troen. Bli med i en bibelgruppe eller et lokalt skolelag som møtes regelmessig. Er ikke dette med å hjelpe unge mennesker som ønsker å leve et helhetlig kristenliv? Jeg tror det vil bygge opp, og ikke bryte ned den unges tro.

Derfor har jeg tro på The Send. Fordi det er et stort uttrykk om at vi ikke står aleine. Jeg tror det er noe kraftfullt i å komme sammen – ikke bare for å bli inspirert, men for å kunne ta med seg noe håndfast hjem. Oppleve at sammen med andre, kan jeg være med og gjøre en forskjell.

Det beste livet vi kan leve

Jeg tror det både er sunt og meningsfullt for unge mennesker å bli invitert til å leve for noe mer enn seg selv. Og så tror jeg det er en del av livet som kristen. Espen Gilsvik nevner høykostnadsreligiøsitet i en artikkel i Vårt Land 25. oktober. Han snakker om farene ved at troen blir altoppslukende, når den ikke lenger er en avgrenset del av hverdagslivet – men når troen gjennomsyrer alt.

Jeg vet ikke med deg, men om troen min skal avgrenses til bare en bestemt del av livet mitt, er jeg ikke så veldig interessert. Jesus inviterer oss til å la troen på ham gjennomsyre alt. Det er ikke det som er skadelig, men heller ukloke valg mennesker har tatt.

Å velge å leve livet fullt ut for og med Jesus, tror jeg er det aller beste livet vi kan leve. Ingen av oss ønsker at den unge generasjonen skal holdes tilbake i frykt, ikke få brenne for noe – men heller la de få rom til å løpe og gå all in.

Det er helt nødvendig å snakke om potensielle fallgruver, men vi må slutte å omtale situasjonen som at vi allerede har falt i en.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt