Verdidebatt

Hele Guds ord må få lyde

PREKENER: Dersom Kirkemøtet opphever ordningen med særskilte prekentekster, vil det sende ut et svært uheldig signal om at Det gamle testamente er annenrangs i kirkelig sammenheng.

Holter og Ådna, prekener, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt