Verdidebatt

Tre utfordringer til Tvinnereim

BISTAND OG UTVIKLING: Anne Beathe Tvinnereim fra Senterpartiet har nettopp startet i en særdeles viktig stilling som Norges nye utviklingsminister. Vi gratulerer og sender med tre oppfordringer.

REGJERINGSSKIFTE: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) på sitt nye kontor i Utenriksdepartementet. Kirkens Nødhjelp har tre utfordringer til henne.

Vår første utfordring: Hold fokuset på de mest sårbare i bistanden.

Hurdalsplattformen inneholder mange gode satsninger innenfor utviklingspolitikk, som klimasmart landbruk, likestilling, og likeverdig fordeling av vaksiner. Et overordnet fokus på menneskerettigheter og ulikhet er også positivt.

Den nye regjeringen vil bruke én prosent av bruttonasjonalinntekten til internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det er bra at en-prosentmålet står fast, men formuleringen skaper usikkerhet om prioritering av fattigdomsbekjempelse.

Utviklingsarbeidet bør ha fokus på fattigdomsbekjempelse og de mest sårbare. Regningen for Norges innsats for bærekraft må ikke sendes verdens fattigste.

Skatt er del av løsningen

Vår andre utfordring: Ulikhet er et enormt problem – skatt er en viktig del av løsningen.

Det er svært lovende at den nye regjeringen vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet. Alle stater trenger skatteinntekter for å sikre velferd til sin befolkning og håndtere kriser, men stadig mer ressurser plasseres i skatteparadiser. Dette rammer fattige land svært hardt, og utviklingen kan snus med en internasjonal konvensjon.

Regjeringsplattformen legges fram i en tid preget av globale kriser. I denne situasjonen er det et godt valg å satse stort på å løse en av de helt grunnleggende årsakene til global ulikhet og fattigdom, nemlig at fattige land går glipp av enorme skatteinntekter. Vær modige om dette, tenk stort.

Vær modige om dette, tenk stort.

—  Dagfinn Høybråten

Klimafinansiering

Vår tredje utfordring: Vi må ha friske klimapenger.

At regjeringen ønsker å satse på fornybar energi og klimatilpasning innen bistanden er positivt. Vi vil likevel sterkt fraråde at en nødvendig økning i klimafinansiering tas over bistandsbudsjettet i årene som kommer.

Rike land må ikke nedprioritere fattigdomsbekjempelse for å innfri våre klimaforpliktelser. Hvis vi bruker penger fra bistandsbudsjettet til klimafinansiering, er det de mest sårbare som har bidratt minst til klimaendringene, som betaler deler av vår klimaregning.

Penger som skulle gått til helse, nødhjelp og menneskerettigheter. Vi etterspør derfor en forpliktende plan for opptrapping av klimafinansiering.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt