Verdidebatt

Når boligen blir en fattigdomsfelle

BOLIGMARKED: Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo. Framover bør vi strebe etter at så mange som mulig skal eie en bolig, fordi det virker demokratiserende.

Makten forflyttes i disse dager til nytt Storting og ny regjering. Makthavere har lovet å jobbe for å utjevne sosiale forskjeller og skaffe en verdig bolig til alle. Nå er det vanlige folks tur blir det sagt. Hvem er vanlig folk og vet vi egentlig hvordan de bor? Snakker vi for mye om, og ikke med de som bor dårlig?

Sosial ulikhet

Forskjellen mellom fattig og rik har økt. Sosial ulikhet og boligpolitikk er satt på dagsorden. For på boligmarkedet speiles ulikhetene i samfunnet. I deler av landet ser vi segregerte byer. Særlig i storbyene, også kalt pressområdene. Uten konkrete tiltak vil denne tendensen bare forsterkes.

Til tross for dette viste valgundersøkelsen at boligpolitikk har vært en glemt sak i valgkamper siden 1970-tallet. Kanskje har gjennomsnittsvelgeren glemt saken, fordi gjennomsnittsvelgeren bor trygt og godt. De som bor under uverdige forhold, får sjeldent sin stemme hørt, verken før, under eller etter valgkamp.

Under årets valgkamp ble likevel bolig satt på dagsorden. Etter støvet fra valgkampen har lagt seg, forventer vi at boligdebatten ikke blir glemt, og at de nye makthaverne lytter til de stille stemmene. Ikke minst forventer vi handling.

Boligen som fattigdomsfelle

«Vi» er Samarbeidsforum mot fattigdom. Det er vi som representerer disse stille stemmene, og jobber for å styrke dem. Vi representerer ti landsdekkende brukerorganisasjoner. Organisasjonene representerer ulike grupper i samfunnet vårt.

Dette er grupper som har flere fellestrekk. Gruppene faller ofte utenfor det offentliges søkelys. Deres stemmer blir sjeldent lyttet til. Boligsaken er ikke et unntak. Gruppene vi representerer har ofte utfordrende boforhold. SSB anslo at 179.000 personer var vanskeligstilte på boligmarkedet i 2019. I 2016 ble det kartlagt 3.900 bostedsløse. Særlig personer som har minoritetsbakgrunn og store barnefamilier er utsatte, viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning (2019). Derfor er Samarbeidsforum mot fattigdom et talerør for nettopp de stemmene som lever dårlig, trangt og utrygt.

Disse stemmene har mange ansikter med historier som må deles. Det er historier om storfamilien eller aleneforeldrene som jobber hardt, men som likevel ikke har råd til mat på bordet på grunn av skyhøy leie. Det er eks-kriminelle og eks-rusavhengige som prøver å snu om på livet sitt og bli aktive samfunnsborgere, men som sitter fast i boligen som fattigdomsfelle. Det er nye landsmenn som lever i utenforskap og blir møtt med diskriminering på dørterskelen til sitt nye, altfor trange, hjem.

Uutholdelig bosituasjon

Her om dagen delte en bruker sin hjerteskjærende historie. Hun leier bolig i Oslo til nesten 10.000 kr, leiligheten er 20 kvadratmeter stor, og hun har barn. Leiligheten er i dårlig stand, ting blir ikke fikset. Hun må sette barnevogn og mer på gangen på grunn av plassmangel, og der blir tingene stjålet. Hun føler seg utrygg med naboene.

Dette resulterer i mange søvnløse netter og påvirker helsen til hele husholdningen. Situasjonen er uutholdelig, og konsekvensen kan bli at de nok en gang må flytte, og at familien rives vekk fra sitt bomiljø, skole og venner. Vi vet at slike bosituasjoner påvirker alle deler av livet, som jobbstatus og skoleresultater.

Det finnes vanskeligstilte i mange ulike boforhold. De som eier og leier, både kommunalt og privat, og ikke minst de bostedsløse.

Det finnes vanskeligstilte i mange ulike boforhold. De som eier og leier, både kommunalt og privat, og ikke minst de bostedsløse. Noen spør seg kanskje, er det en menneskerett at alle skal eie bolig? Nei, men at alle skal ha et trygt og godt sted å bo i verdens beste land er på sin plass. At ingen skal være bostedsløse i verdens beste land bør også være et mål.

Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo, uavhengig av om du eier eller leier bolig. Men, vi bør strebe etter at så mange som mulig skal eie en bolig, fordi det virker demokratiserende. De som eier litt blir mer selvstendig, uavhengige og får mer frihet.

Lytt til beboerne

Samarbeidsforumet har lansert kampanjen «Alle har rett til et trygt og godt hjem». Kampanjen til forumet ønsker å vise at de som sliter på boligmarkedet har mange ansikter, og at det kan være mange ulike grunner til at boligen har blitt en fattigdomsfelle.

I kampanjen har grupper som bor dårlig selv bidratt, blant annet i kampanjens video. Vi er en pådriver for økt brukermedvirkning fra disse gruppene. Både i den offentlige debatt om bolig, og i utviklingen av sosial boligpolitikk. Hvis vi ikke snur trenden og handler i dag, kommer regningen i morgen, og den vil sannsynligvis ramme de som sliter mest fra før.

Offentligheten har satt søkelys på et boligmarked som stadig blir vanskeligere for folk flest. Nå gjelder det å se om et nytt Storting og regjering klarer å snu trenden, omfordele og redusere forskjellene. Vårt råd er enkelt: Lytt til beboerne. Lytt til de stille stemmene.


Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt