Verdidebatt

Krise for kristne og private barnehager

BARNEHAGE: Dersom Rødt og SV får innflytelse over barnehagesektoren, kan det bety slutten for barnehager med kristent verdigrunnlag.

BEKYMRET: – SV og Rødt ønsker ikke at private skal kunne drive barnehage, skriver Lasse Rosten, som er bekymret for fremtiden til kristne og private barnehager etter at de rødgrønne partiene fikk flertall.

Det er godt kjent at partiene på venstresiden ønsker å stramme inn reglene for private barnehager. Særlig Rødt og SV er ute etter å stemple private velferdsaktører som pengegriske. Vi som ble bedt om å redde politikernes løfte om barnehageplass til alle, kalles nå et samfunnsproblem.

Sannheten for barnehage-sektoren er at private barnehager holder god kvalitet, har bedre foreldretilfredshet, har lavere sykefravær og bidrar til et viktig mangfold. I tillegg driver de litt rimeligere enn det offentlige. En rekommunalisering av barnehagene vil dermed øke kostnadene for fellesskapet, redusere mangfoldet og begrense innovasjonen.

Lasse Rosten

Avhengig av overskudd

Noen kristne barnehager er organisert som ideelle hvor alle former for fortjeneste reinvesteres i virksomheten. Andre kristne barnehager kan overføre i enkelte år noe av overskuddet til en annen del av sin virksomhet, mens pengene i andre år går motsatt vei.

Solkollen barnehager har et kristent verdigrunnlag. I våre barnehager får barna kjennskap til norsk kultur og kristne verdier som har formet samfunnet vårt gjennom generasjoner, samtidig som de lærer om andre kulturer og den grunnleggende verdien om at alle er unike og like verdifulle.

Solkollen er et privat selskap. Vi er avhengig av sunn økonomi og et visst overskudd for å ha trygge arbeidsplasser og drive sunn innovasjon. Lykkes vi over tid med et populært og godt tilbud, vil noe av overskuddet av vår drift kunne overføres til annen del av virksomheten, på samme måte som vi i krevende tider får nødvendig hjelp.

Jeg er overbevist om at dette vil ramme mange av landets kristne barnehager

—  Lasse Rosten

Konsekvensen av venstresidens ideologi

SV og Rødt ønsker ikke at private skal kunne drive barnehage. De sier at de bare vil ramme de som er organisert som kommersielle (vanlig aksjeselskap) og ikke de ideelle. Det er i praksis ikke mulig. I dag er det ikke et definert skille mellom de private og de private ideelle.

Mange barnehager som i dag regnes som kommersielle, drives med et tydelig ideelt formål og mange barnehager som fremstår som ideelle, møter ikke venstresidens strenge krav til å være ideelle.

På oppfordring fra kommunene ble mange såkalte ideelle barnehager i sin tid etablert som aksjeselskap (AS), eller gjort om til AS for å tilpasse seg et strengere kontrollsystem. Konsekvensen av venstresidens ideologi blir at mange barnehager må legge ned sin drift. Jeg er overbevist om at dette vil ramme mange av landets kristne barnehager.

Det er særlig grunn til å være bekymret for Rødt

—  Lasse Rosten

Politikk på kommunistisk ideologi

Det er særlig grunn til å være bekymret for Rødt. Rødt bygger sin politikk på en kommunistisk ideologi. Jonas Gahr Støre sa på valgnatten at han vil sørge for at Rødt og MDGs velgere skal bli hørt i hans nye regjering.

Dette sier han ikke for å være snill med Rødt og MDG, men fordi Støre frykter å bli straffet ved neste valg, dersom velgerne lytter til retorikken fra MDG eller Rødt. Dette gir Rødt makt, som de vil bruke.

Rødt skriver følgende i sitt partiprogram: «Vi vil at barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf». Får de gjennomslag for dette, vil det bety slutten for alle kristne barnehager, og all kristen verdiformidling i alle norske barnehager.

Det er viktig at særlig Senterpartiet nå setter en stopper for en politikk som vil fjerne foreldres valgfrihet, redusere barnehagemangfoldet og ramme de kristne barnehagene.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt