Verdidebatt

Fagkompetansen må styrkes

HELSEVESEN: 72 prosent av sykepleiere som jobber i kommunehelsetjenesten vurderer å slutte i jobben sin. Men sykepleierstudenter har forslag til løsning.

Siren Eriksen, sykepleie, debatt

Det nærmer seg Stortingsvalg. Vi står overfor store utfordringer i eldreomsorgen de neste årene. Dette er nesten ikke berørt i denne valgkampen.

72 prosent av sykepleiere som jobber i kommunehelsetjenesten vurderer å slutte i jobben sin. Dette viser en undersøkelse gjort av Norsk sykepleierforbund. Covid-19 pandemien har vært tøff og slitt på sykepleierne i kommunene, men tallene fra undersøkelsen kan ikke forklares av covid-19 alene.

Om 15 år vil det mangle 28000 sykepleiere i Norge. Det er nødvendig å handle nå for at vi i framtida skal kunne gi befolkningen, blant annet den økende gruppen eldre, den sykepleie de vil trenge.

Siren Eriksen, Professor i sykepleie,
Lovisenberg diakonale høgskole

Å ikke føle seg verdsatt

I forrige uke diskuterte jeg sykepleieres samfunnsmandat med siste års sykepleierstudenter ved Lovisenberg diakonale høgskole. Dette er de som kommer til å være de erfarne sykepleierne når eldrebølgen er på topp i landet vårt. Dette er sykepleierne samfunnet vårt etterspør.

Samfunnet trenger å få løst noen bestemte oppgaver, som behandling, pleie og omsorg. Sykepleiere tilegner seg kompetanse og praktiske ferdigheter gjennom utdanning, og kan løse disse samfunnsoppgavene. Til gjengjeld, sier den teoretiske litteraturen, får profesjonen autorisasjon og bestemte privilegier som lønn og status. Lønn og status? Hva skjedde med profesjonen vår der, egentlig?

På spørsmål om de opplever seg verdsatt som faggruppe, ga studentene varierende svar.

—  Siren Eriksen

Sisteårs-studentene og jeg var enige om at samfunnets syn på sykepleiere nok har blitt mer positiv i forbindelse med covid-19-pandemien, i alle fall for en stund. Men de opplever at folk flest fremdeles ser på sykepleiere som legeassistenter, engler i hvitt og en faggruppe som har som hovedoppgave å tørke romper.

På spørsmål om de opplever seg verdsatt som faggruppe, ga studentene varierende svar. Mange opplever seg verdsatt til en viss grad, noen få svarte ja, men mange svarte nei. En av studentene svarte: «Det kan sies mye om at lønn ikke står høyest, men det gjør noe med en å ikke føle at man blir verdsatt for kompetansen».

Lønn er viktig, men ikke alt

Sykepleieres grunnlønn er langt lavere enn den lønnen andre faggrupper får med tilsvarende utdanning. Men det er ikke bare lønn som er problemet for å beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

I undersøkelsen til NSF svarer 69 prosent at bemanningen er for lav, nesten 60 prosent oppgir at den fysiske og psykiske belastningen er for høy, og over 50 prosent sier at det er for lite rom til faglige diskusjoner. Dette er et organisatorisk problem som i stor grad handler om prioritering og ledelse.

«Hva bør gjøres for å beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten?» spurte jeg de kommende arbeidstakerne. De svarte:

  • Bedre bemanning og lavere arbeidstrykk
  • Bedre arbeidsvilkår
  • Styrke fagkompetanse
  • Gi rom for fagutvikling
  • Høyere lønn
  • Faste stillinger
  • Avgrense sykepleieres arbeidsoppgaver

Kunnskap er nøkkelen

Sykepleiere skal, ifølge lovverket, gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Pasientgruppen som sykepleiere møter i kommunen, er kompleks og utfordrende. Fagkompetanse er helt nødvendig for å kunne gi disse pasientene faglig forsvarlig sykepleie.

Mange sykepleiere som vurderer å slutte i kommunehelsetjenesten opplever at de ikke får gjort en god nok jobb fordi forholdene ikke er lagt til rette for det, og oppgavene er for mange.

«Kunnskap er key», svarte en av sykepleiestudentene. For at sykepleiere skal oppleve at de gjør en god jobb, må de ha kompetanse og ferdigheter til å løse de oppgavene de møter. Fagkompetansen må styrkes og det må være rom for faglig oppdatering.

Det å gi omsorgsfull hjelp krever tid og overskudd.

—  Siren Eriksen

Det må handles nå

De fleste av sykepleiestudentene har startet på utdanningen med en hovedmotivasjon om å hjelpe andre mennesker og fordi det å være sykepleier er en meningsfull og givende profesjon. Det å gi omsorgsfull hjelp krever tid og overskudd. Skrapet bemanning og skyhøyt arbeidstrykk legger ikke til rette for omsorgsfull hjelp.

Det må handles. Og det må handles nå. Morgendagens sykepleiere har en viktig melding til politikerne som skal styre landet de neste årene:

«Slutt å drite i oss. Hør hva vi sier! Slå alarm. Slutt å prate om at ting må gjøres mens dere sitter og ser på at vi synker. Slutt å hylle oss uten å gjøre noe aktivt for å hjelpe oss.»

Så, hva har dere som ønsker å styre landet de neste årene tenkt å gjøre med dette?

Kronikken er basert på forelesning om «Sykepleierens samfunnsmandat» 19.08.21. Programmet Mentimeter ble brukt. Her kan studentene som vil kan delta ved å respondere skriftlig på ulike problemstillinger.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt