Verdidebatt

Fullstendig uakseptabelt

DIALOG: Jeg fastholder nødvendigheten av dialog – også med dem vi er svært uenige med både politisk og teologisk. Men det går en grense.

Sommerferien har fått en uventet og trist vending. Etter prisverdig og grundig arbeid har Hans-Christian Holm anmeldt dialog-kollega Noor Ahmad Noor for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling. Anmeldelsen er basert på tekster som Noor har postet på sin Facebook-profil.

Takk til Holm

Hans-Chistian Holm har tidligere anklaget Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) for å være naive i møte med dialogpartnere som Minhaj Ul Quran, som Noor er en del av. Høsten 2020 publiserte Holm en kronikk i Drammens tidende, som jeg besvarte ved å gi uttrykk for mitt prinsipielle syn på dialogen – også med folk vi er svært uenige med.

Hans-Christian Holm publiserte sin anmeldelse av Noor på Facebook 28. juli og saken kom opp i Drammens Tidende. Saken har også blitt omtalt i en lang rekke andre medier. Jeg er takknemlig for det arbeidet Hans-Christian har gjort med å få fram saken, siden jeg og mange andre dessverre ikke har vært oppmerksomme på det Noor har formidlet.

Det er sjokkerende og fullstendig uakseptabelt å formidle slikt som nå har kommet fram. Særlig alvorlig er det fordi han har en lederrolle i et trossamfunn og gjennom mange år har deltatt aktivt i dialogarbeid – som nettopp skal motvirke og konfrontere slike holdninger.

En stygg, stor feil

Da Drammens Tidendes journalist kontaktet meg om saken, forsøkte jeg å forklare det langvarige og gode samarbeidet vi har hatt, helt til Noor for noen år siden reiste til Canada for å jobbe tettere med sin leder Tahir Ul-Qadri. Etter at han kom tilbake, har vi ikke hatt så mye kontakt. Men vår kontakt gjennom årene før dette gjør det svært vanskelig for meg å forstå at han står for slike holdninger.

Inntil videre velger jeg derfor å tro at spredningen av hatefulle og konspiratoriske tekster er en stygg og stor feil.

—  Ivar Flaten

Inntil videre velger jeg derfor å tro at spredningen av hatefulle og konspiratoriske tekster er en stygg og stor feil. Dette må han svare for.

I den grad han og bevegelsen han tilhører er preget av slike holdninger, må det avklares og konfronteres. Det er en oppgave for Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn og andre dialogpartnere der Minhaj er aktive. Jeg vet styret i DOTL har saken på sitt bord.

Det går en grense

Etter at saken kom ut i flere medier, har henvendelser og kommentarer vært mange og svært spissformulerte. Jeg fastholder nødvendigheten av dialog – også med dem vi er svært uenige med både politisk og teologisk.

Men det går en grense. Formidling av den type «skitt» som Noor har publisert, er over den grensen. Det skulle muslimske trossamfunn i særlig grad forstå som selv utsettes for hets og hatefulle ytringer fordi de er muslimer.

Som en vil forstå, ønsker jeg å bidra til å klargjøre hvordan dette kunne skje og vil derfor holde kontakten med Noor Ahmad Noor og Minhaj ul Quran åpen. Det vet jeg vi er flere som står sammen om.

Beklager til DMT

I sjokket over ytringene har jeg blitt sitert på et forsøk på å forstå. Jeg ser referansen til konflikten på Gaza, slik det er referert i media, ikke bare var uheldig men også usaklig. Jeg beklager dette og retter beklagelsen særlig til Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) ved dem jeg kjenner best der, Anne Sender og Ervin Kohn. Slike ytringer kan ikke unnskyldes eller «forklares» og må konfronteres og avvises.

Nå håper jeg oppfølgingen videre gjennom ulike kanaler kan føre til en bevisstgjøring av det ødeleggende ved hatprat og konspirasjoner. Den oppgaven må vi alle ta på det dypeste alvor, ikke minst når venner og samarbeidspartnere bidrar til å nøre opp om mistro, frykt og hat.

Til orientering har Kirkelig Dialogsenter utarbeidet en veileder for nettopp å arbeide mot hatefulle ytringer. Der er det mye å hente for alle som ønsker å gjøre noe med saken i hverdagen og i sine respektive sammenhenger.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt