Verdidebatt

NLM: Slik håndterer vi seksuelle overgrep i dag

TILTAK: Olaug Bollestad fortjener ros for åpent å ha fortalt om hvordan hun, i et bedehusmiljø, ble utsatt for en seksuell krenkelse som 19-åring. Det er avgjørende at kristne ledere håndterer denne typen saker på en klok og ansvarlig måte.

Kari Margrethe Solvang, personalleder og Espen Ottosen, Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt