Verdidebatt

NRK har et særlig ansvar for vår kristne kulturarv

MEDIA: Det er flott at Human-Etisk forbund ønsker stoff om religion på TV velkommen. Men da gir det ingen mening at de trekker opp grensen ved kringkasting av kristne seremonier.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Det har skjedd igjen. Human-Etisk forbund (HEF) tar nok en gang til orde for å bygge ned og smalne inn rommet for kristendommen og tro i samfunnet.

Denne gang er det troende menneskers mulighet til å få åndelig påfyll gjennom det som tross alt er hele Norges kringkastingskanal som står for tur. Human-Etisk forbunds Lars-Petter Helgestad skriver i Vårt land at HEF gjerne vil ha stoff om religion på norsk TV, men da gir det ingen mening at de ikke ønsker stoff om selve innholdet i religionen på samme skjerm.

Jorunn Gleditsch Lossius

NRK-plakaten bør endres

I motsetning til HEF mener vi at den kristne kulturarven har for liten plass i norske medier. Vi vil styrke formidlingen av den kristne kulturarven i NRK.

Samfunnsoppdraget til NRK må gjøres tydeligere ved at NRK-plakaten endres. I dagens oppdrag til NRK heter det: «§ 18 NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.» KrF vil endre dette til at NRKs tilbud skal gjenspeile Norges kristne kulturarv og mangfold av livssyn i det norske samfunnet.

Det er både historieløst og unødvendig av Human-Etisk forbund å ville bygge ned vår kristne kulturarv.

—  Jorunn Gleditsch Lossius

NRKs redaksjonelle frihet skal ivaretas, og den statlige styringen skal være på et overordnet nivå. Men da den rødgrønne regjeringen med Trond Giske i spissen uformet NRK-plakaten som er førende for NRKs virksomhet, mente KrF at den kristne kulturarven burde være tydeligere fremme.

Det mener vi fortsatt. Vi mener NRK, som den viktigste allmennkringkasteren i Norge, må forvalte den kristne kulturarven på en mye tydeligere måte enn i dag.

Historieløst av HEF

Det er både historieløst og unødvendig av Human-Etisk forbund å ville bygge ned vår kristne kulturarv. Norge er nemlig bygget på den kristne kulturarven, og nettopp derfor bruker vi millioner av kroner hvert år på å vedlikeholde kirkene våre.

Noen av de viktigste kulturminnene vi har her i landet er stavkirkene og middelalderkirkene. De er viktige kulturelle symboler og en berikelse av norsk historie, verdiene landet vårt er bygget på og som sterkt preger oss den dag i dag.

Kristendommen er en viktig del av vår felles kulturelle arv. En arv som vi må ta vare på for kommende generasjoner. Kristen tro betyr mye for mange mennesker, både i hverdagen og ved viktige livshendelser.

Kampen som Human-Etisk Forbund har for et verdinøytralt Norge er feilslått. Heller enn å plukke bort religiøse markeringer, andakter i radio og gudstjenester, mener vi i KrF at vi trenger mer av dette innholdet. Både i NRK og i andre mediekanaler.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt