Verdidebatt

Et vendtepunkt i kirkens hukommelse

ANTISEMITTISME: Den katolske kirke startet sitt oppgjør med antijudaismen allerede under Det andre Vatikankonsil. En avstandtagen fra antisemittisme bør også kirker her hjemme følge opp – og i sitt virke positivt verdsette det jødiske folk og de bånd som binder oss til dem.

TOK OPPGJØR: Det andre Vatikankonsil ble holdt i Vatikanet fra 1962 til 1965. Her vedtok man blant annet erklæringen «Nostra Aetate», som tok et kraftig oppgjør med Den katolske kirkes historie med antijudaisme. På bildet spaserer konsilfedre og deres sekretærer hjem fra Peterskirken, etter nok en dag med møter under konsilet.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt