Verdidebatt

Relativt likestilt

KVINNERS PRESTETJENESTE: Den norske kirke kan framstå som likestilt på grunn av sine strategiplaner, kvinnelige ledere og kvinnelige biskoper. Det kan gi en illusjon om at alt står bra til.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt