Verdidebatt

Relativt likestilt

KVINNERS PRESTETJENESTE: Den norske kirke kan framstå som likestilt på grunn av sine strategiplaner, kvinnelige ledere og kvinnelige biskoper. Det kan gi en illusjon om at alt står bra til.

LIKESTILLING: «Jeg tror mange kvinnelige prester blir så vant til å leve under en slags unntakstilstand at de venner seg til det», skriver Merete Thomassen.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt