Verdidebatt

12 kvinnelige prester: Vi må senke terskelen for å si i fra

LIKESTILLING: Det er urovekkende at mange kvinnelige prester ikke har meldt ifra om uønskede hendelser. Og om de har gjort det, har det ikke blitt tatt på alvor.

Det er i dag 24 kvinner som er prester eller prestevikarer i Møre – én tredjedel av prestene i bispedømmet. De av oss som var samlet til nettverkssamlinger for 8-10 år siden, fikk høre historier fra kvinner som hadde vært blant de første kvinnene som var prester her.

Det var hjerteskjærende. De hadde vært nødt til å gå mange omveier og tåle mye fordi de var kvinner og prester.

Må vi forsvare oss - igjen?

Mange av oss som er prester nå, har fått lov til å gå i deres fotspor, i opptråkkede løyper. Men også noen av dagens kvinner som er prester, har måttet tåle forskjellsbehandling, subtil kritikk og ugreie tilnærminger og kommentarer gjennom årene.

Nå trodde vi likevel at vi hadde lagt dette bak oss og var gått inn i ei ny tid. Vi trodde vi kunne kaste vekk begrepet «kvinnelig prest» og gå videre og glede oss over at begge kjønn er representert i presteskapet.

Ville noen måtte gjøre seg usynlige - igjen?

—  Prester i opprop

Nå så vi at kvinner var biskoper og proster, tillitsvalgte og sokneprester i store menigheter. Vi hadde forbilder og vi hadde kvinnelige kollegaer.

Vi har vært klar over at en ny form for motstand mot kvinnelige prester fantes blant unge konservative teologistudenter, men da dette kom på banen og på nytt ble en diskusjon i media, var det grunn til å bli matt.

Skulle kvinner måtte forsvare at de var prester - igjen? Skulle de måtte uroe seg for hva som kunne møte dem av motstand - igjen? Ville noen måtte gjøre seg usynlige - igjen?

Behov for en undersøkelse

Vi kunne ønske at vi ikke trengte en undersøkelse om arbeidsmiljø blant kvinnene i presteskapet. Likevel er vi glade for at den er blitt gjennomført, og at så mange har svart på den. Det gir de som trengte det, en vekker. Og det gir et konkret utgangspunkt for arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten sitt arbeid med dette.

To tredeler av respondentene i Møre bekymrer seg over kollegasamarbeidet. Biskopene har gitt tydelig beskjed om at en ikke lenger kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester. Nå må vi sørge for at dette fungerer i praksis og at en ikke finner på måter å omgå dette på.

Som andre kvinner som er prester, opplever kvinnene i Møre uønskede kommentarer om alder og utseende.

—  Prester i opprop

Som andre kvinner som er prester, opplever kvinnene i Møre uønskede kommentarer om alder og utseende. Dette er nok ikke unikt for prestetjenesten, men svært problematisk.

Som prester skal vi være der for andre, og vi skal være ledere. Vi tar med oss kroppen, alderen og identiteten vår, slik alle prester gjør, men de vi skal lede og de vi skal lytte til er i fokus, og slike kommentarer er respektløse og sårende.

Vi er ikke «kvinnelige prester»

I Møre har én av fire opplevd uønskede hendelser basert på at de var prest og kvinne de siste tre årene. Enda mer urovekkende er det at mange ikke har meldt i fra eller visst hvordan de skulle melde fra, og om de har gjort det, har det ikke blitt tatt på alvor.

Vi har systemer for avvik og varsling, men de blir sjeldent brukt. Vi ser fram til at det nå lages et nytt system for avvik og varsling, men vi må også senke terskelen for å si i fra, og vi må sikre god håndtering av meldingene. Slik kan ting bli tatt tidlig tak i, og en kan unngå belastning over tid.

Dette må arbeidsgiver ta ansvar for. Arbeid skal være helsefremmende, og alle må kunne kjenne seg trygg på jobb.

Det er fint å jobbe som prest, og vi ønsker oss flere med på laget. Vi er ikke «kvinnelige prester», men kvinner som er kvalifiserte og kompetente prester med et kall til tjeneste i kirka.

Ingrid Finsådal Bakke, sokneprest i Dalsfjord og Kilsfjord

Kirsti Evensen Bjåstad, kapellan i Sula og Spjelkavik

Anna Friheden, kapellan i Ålesund og Volsdalen

Cathrine Grutle, seniorprest i Indre Nordmøre prosti

Margit Lovise Holte, sokneprest i Ulstein

Grethe Lystad Johnsen, sokneprest i Molde domkirke

Ragnhild Fuglseth, sokneprest i Eide og tillitsvalgt i PF i Møre

Bjørg Marie Myhre, prestevikar i Molde domprosti

Line Merethe Nordhagen Martinsen, prestevikar i Ytre Nordmøre prosti

Ellen Schiøtt, sokneprest i Tresfjord, Vike og Vågstranda

Ruth Eva Sollie, sokneprest i Vartdal

Kari Vatne, sokneprest i Borgund

Carina Møller, kapellan i Averøy

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt