Verdidebatt

En redningsaksjon med vidtrekkende følger

MARTIN LUTHER: Reformasjonen kunne like gjerne vært knyttet til 1521, og til hendelsene i Worms og på Wartburg - godt hjulpet av en velvillig kurfyrste.

RIKSDAGEN I WORMS: Riksdagen i 1521 endte med at Martin Luther ble erklært fredløs. På flukt omsatte Luther bibelen til tysk, i en levende, kraftfull og frigjørende oversettelse. (Martin Luther og riksdagen i Worms av Emile Delperée. Lagert en gang før 1896).
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt