Verdidebatt

Kanal 10 har sviktet sine givere

AKSJESELSKAP: Det burde vært mer åpenhet om at kjøp av kanalen skulle finansieres med gaver, samt om interessekonflikter og hvem sin gjeld som faktisk blir nedbetalt

Vi har registrert noen reaksjoner på vår oppføring av Kristen TV i Norge AS, også kjent som Kanal 10 på vår OBS liste. Enkelte mener vi ikke har belegg for våre anklager, og tidligere ansatte har gått ut og priset kanalen for god forvaltning, kjøp av utstyr og gode TV produksjoner.

Intensjon om å drive kvalitets-TV

La oss først komme med en presisering: Vi mener overhodet ikke at Kanal 10 driver med noen slags form for ulovligheter. Regnskapene forteller en historie om et selskap i vekst, som investerer i formålsrelaterte anleggsmidler som kamera og produksjonsutstyr.

Det er helt klart en intensjon her om å drive kvalitets-TV. Samtidig: Kristen TV i Norge AS er et privateid aksjeselskap. Selskapet ble kjøpt av Øyvind Rygg via hans selskap Rygg TV-tjenester AS for 15 millioner, og ble finansiert med gjeld til selger.

Innsamlingskontrollen kan dokumentere at på direkte spørsmål fra en stor donor, hevdet Rygg at gjeld skulle betjenes av morselskapet Rygg TV-tjenester ved utleie av TV-utstyr. Dette var ikke tilfellet. Gjeld har blitt betjent med gaver gitt som lån til fra Kanal 10 til morselskapet.

Aksjeselskap til besvær

I TV-sendingen fredag 26. februar fremstilte Øyvind Rygg det som om dette er Kanal10 sin gjeld. «Vår gjeld». Nedbetaling av gjelden måtte derfor sees på som en driftsutgift. Men: Kanal 10 er et aksjeselskap, og eier ikke seg selv. Gjelden tilhører kjøper, og er sikret med aksjene i selskapet.

Aksjene er kjøpers eiendom. Når gjelden er nedbetalt vil eier sitte igjen med 100 prosent eierskap uten gjeld. Enhver nedbetaling av denne gjelden bedrer eiers økonomiske situasjon. Det har ingenting med produksjon av TV å gjøre. Vi tror ikke nødvendigvis eiers hensikt har vært å berike seg selv. Men uavhengig av intensjon er det dette som faktisk skjer.

På spørsmål fra Vårt Land hevder Øyvind Rygg «Eg kan ikkje ta utbytte. Det står i statuttane våre at me ikkje kan ta utbytte». Dette stemmer nå, men i et heleid aksjeselskap står eier fritt til å endre formål og vedtekter. Skulle organisasjonen bli solgt, arvet eller skulle nåværende eier endre mening, så kan man på kort tid gjøre det mulig å ta ut overskudd.

Kanal 10 har sviktet sine givere

Dette er ikke unikt for Kristen TV i Norge AS. Det er et vedvarende problem for alle som driver ideelle aksjeselskap. Det er alltid potensiale for interessekonflikt. Verdien på selskapet kan øke og man kan gi seg selv lån.

Giver risikerer at pengene ikke brukes på det oppgitte formål i det lange løp. Når man støtter et aksjeselskap, er det alltid en ekstra grad av risiko. Kravet til god og åpen kommunikasjon er derfor høyt i slike situasjoner.

Her mener vi Kanal10 har sviktet sine givere. Først ved ikke å være klare på at kjøp av kanalen skulle finansieres med gaver. Senere i åpenhet rundt interessekonflikter og hvem sin gjeld som faktisk blir nedbetalt.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt