Verdidebatt

Problematisk argumentasjon om rusreformen

RUSMISBRUK: «Rusreformen går utover de unge», mener motstandere av rusreformen. Men kunnskapsgrunnlaget for reformen er solid, både for unge og tunge rusbrukere.

TRENGER HJELP: «Vi møter unge, tunge brukere daglig. Dette er ungdommer hvor ruskontrakter og trussel om straff ikke har fungert», skriver Lise Tørnby i Fransiskushjelpen.

Våren 2021 står slaget om rusreform i Norge. Tanken på å gå fra straff til hjelp skaper til dels sterke følelser, både innad i politiske partier og blant interesseorganisasjoner på feltet.

Fransiskushjelpen henter sin inspirasjon fra den hellige Frans av Assisi. Slik Frans hjalp de utstøtte i sin tid, jobber vi for å tilby helsehjelp og nestekjærlighet til mennesker som lever i livets yttergrenser i vår tid. Vi gir helsehjelp på gata til rusbrukere, en gruppe som fortsatt er svært marginalisert i Norge i dag.

.

Hvis rusreformen ikke blir vedtatt av hensyn til unge, rekreasjonelle brukere, vil det ramme både ungdom og tunge brukere.

—  Lise Tørnby

Rusreformen er solid

Arbeidet med å gi sårstell og sykepleie til rusbrukere på gata har tidligere møtt motstand, både hos politi og politikere. Mange har fastholdt at man ikke skal undervurdere straffens normative og preventive effekt.

Det har blitt sagt at tilbud om helsehjelp og skadereduksjon vil bidra til å opprettholde misbruk og kriminell adferd. Vår erfaring tilsier det motsatte. Straff fører til ytterligere utenforskap og stigma, som gjør det vanskeligere å komme seg ut av et rusmisbruk.

Kunnskapsgrunnlaget for rusreformen er solid. Den viser med all tydelighet at straff ikke reduserer bruk av narkotika. Å gi et tilpasset helsetilbud til rusbrukere, er både viktig og nødvendig for å skape en mer human oppfølging.

De som trenger hjelp, må få den hjelpen de faktisk trenger. Når våre pasienter blir spurt om hva som kjennetegner Sykepleie på hjul og måten våre sykepleiere jobber på, er en viktig tilbakemelding at vi møter dem på en måte som får dem til å føle seg som mennesker. Det sier noe om hvordan man er vant til å bli møtt.

En reform også for unge

«De tunge brukerne skal få hjelp, men reformen går utover de unge» er et argument som ofte blir brukt av rusreformens motstandere. Denne argumentasjonen er problematisk, da det ikke nødvendigvis er lett å skille mellom disse gruppene.

Vi møter unge, tunge brukere daglig. Dette er ungdommer hvor ruskontrakter og trussel om straff ikke har fungert. Hvis rusreformen ikke blir vedtatt av hensyn til unge, rekreasjonelle brukere, vil det ramme både ungdom og tunge brukere.

Mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse, lever mange tiår kortere enn resten av befolkningen. Vi kan ikke slå oss til ro med at det finnes et betydelig gap i forventet levealder mellom rusbrukere og resten av befolkningen.

Vi sier ja til rusreform, både for de unge og for de tunge rusbrukernes skyld.

—  Lise Tørnby

For alles skyld

En rusreform som foreslår helse- og velferdsrettede tiltak istedenfor straff, er et skritt i retning av et mer verdig liv. For Frans av Assisi var alle liv like verdifulle. En slik forståelse preger også Fransiskushjelpen. Slik Frans søkte å arbeide for de som var utstøtt i sin samtid, søker vi å være tilstede for medmennesker i vår tid.

Medmennesker som på grunn av sosial ulikhet i dagens helsetilbud har færre reelle rettigheter, og får mindre helsehjelp og omsorg enn de har krav på.

Vår erfaring er at dersom rusbrukere skal få mulighet til å leve verdige liv som medborgere i den norske velferdsstaten trenger de først og fremst å hjelpes, ikke straffes. Vi sier ja til rusreform, både for de unge og for de tunge rusbrukernes skyld.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt