Verdidebatt

Under og naturlover

MIRAKLER: Vi kan være i ferd med å komme bort fra et enten-eller i møtet mellom religion og naturvitenskap.

Hvis du synes det er vanskelig å komme til rette med de bibelske underfortellingene, er det ikke din skyld.

For selv om undrene alltid har vært vanskelige å forholde seg til, var det framveksten av den moderne naturvitenskapen som gjorde det nesten umulig å tro på dem. Naturvitenskapen, slik den ble utformet av blant annet Newton, fant nemlig fram til naturlover som gjaldt overalt, alltid og nødvendigvis.

En visste ikke hvorfor det var slik, men det var av mindre betydning. Fordi naturen alltid oppførte seg på en ensartet måte som det var mulig å underbygge vitenskapelig, ble alle avvik fra naturlovene oppfattet som fornuftsstridige. Naturlovene og undrene kom i et entydig motsetningsforhold til hverandre. Og siden naturvitenskapen etter hvert gjorde så store framskritt, ble det mer og mer selvfølgelig at det var den som ble oppfattet som mest troverdig.

Slik har det vært fram til dags dato. Undrene blir fortsatt møtt med den største mistenksomhet. Strategien for å løse floken har stort sett vært den samme: Brudd på den naturlige lovmessighet må forstås som noe annet enn faktiske hendelser.

Utvidet kunnskap om atomene viser at de er mye mindre styrt av tvingende nødvendige lover enn hva en tidligere har trodd.

—  Geir Hellemo

Et under kan være et avvik

Det var ateisten og filosofen Bertrand Russell som viste meg at det var mulig å tenke i andre baner. Han gjorde meg oppmerksom på hvorledes Einsteins oppdagelser endret den rådende virkelighetsoppfatningen.

Utvidet kunnskap om atomene viser nemlig at de er mye mindre styrt av tvingende nødvendige lover enn hva en tidligere har trodd. Nå tenker en seg mer at de lovene en kommer fram til, er statistiske gjennomsnitt som oppstår ved tilfeldigheter. Det som en kan kalle for tilfeldighetenes lov, legges fortsatt til grunn for den moderne naturvitenskap.

Denne innsikten åpner for en ganske annen måte å tenke om forholdet mellom vitenskap og under. Den tidligere påståtte nødvendigheten knyttet til naturlovene er nemlig blitt borte. Det betyr igjen at verden blir mer uforutsigbar enn den har vært på lang, lang tid. Et under kan i dag oppfattes som et avvik i forhold til det dominerende gjennomsnittet.

På vei bort fra enten-eller

Nå betyr ikke dette at gåten omkring undrene er blitt løst. Den nye naturvitenskapelige forståelsen forklarer på ingen måte hva et under er. Det er heller ikke det jeg er ute etter. Hadde vi plutselig fått presentert for oss entydige forklaringer, da hadde vi samtidig fjernet hele underet.

Poenget er snarere at vi kan være i ferd med å komme bort fra et enten - eller i møtet mellom religion og naturvitenskap.

En kan si at underfortellingene er der for å synliggjøre at noe nytt og stort er i ferd med å bryte igjennom i verden.

—  Geir Hellemo

Så hva er da et under? Jeg tror fortsatt undrene er uforklarlige, på samme måte som på Jesu tid. Heller ikke den gangen forsøkte evangelistene å forstå hva som faktisk fant sted. I stedet prøvde de å komme til rette med hvorfor disse merkelige hendelsene nå engang spiller en så stor rolle i fortellingen om Jesu liv.

Skal en forsøke å sammenfatte, tror jeg en kan si at underfortellingene er der for å synliggjøre at noe nytt og stort er i ferd med å bryte igjennom i verden. Det viktigste i dette nye og uventede er at livsbetingelser kan fornyes, altså at ingen er henvist til en ufrakommelig lagnadstung tilskikkelse. Nytt liv er en mulighet for alle, enten en nå er frisk eller syk.

Russel ble et lite under

Når jeg får tenkt meg om, er det omtrent slik jeg oppfatter min egen tilværelse. Det meste som finner sted i mitt liv, er rimelig forutsigbart. Det svarer kanskje til et statistisk gjennomsnitt og kan sikkert oppfattes som innslag i en tilfeldighetenes lov. I alle fall er jeg sikker på at det ikke preges av nødvendighet.

Innenfor disse rammene er mye forklarlig, men slett ikke alt. Jeg oppdager for eksempel stadig på ny hvor stor og uforklarlig innvirkning kroppslig berøring og samtale med andre mennesker kan ha på fysisk og mental helse.

For eksempel er det veldig overraskende og uventet at nettopp Russell skulle hjelpe meg

—  Geir Hellemo

Nye og uventede ting finner stadig sted. Det oppleves slett ikke som underfullt. Men hvis jeg nå skulle prøve å redegjøre for det som skjer med meg, kan det nok tenkes at språkbruken ville bli mer underpreget enn selve opplevelsen. Især dersom det var et poeng å understreke det uventede og gledelige med at livet mitt tar en ny og positiv vending.

For eksempel er det veldig overraskende og uventet at nettopp Russell skulle hjelpe meg med å overvinne en tankemessig barriere i mitt forhold til kristendommen.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt