Verdidebatt

Nå er det nok: Åpne kirkene!

NEDSTENGNING: Restriksjonene som rammer troende virker ikke rasjonelle og går på religionsfriheten løs. Nå bør ledere i alle kirkesamfunn komme på banen og kreve gjenåpning.

Siden korona-epidemien festet grepet i mars i fjor, har kirker og religiøse forsamlinger gjennomgående vært rammet av langt strammere restriksjoner enn kjøpesentre, teatre, kinoer og spisesteder.

At myndighetene ønsker å begrense ansamlinger av smittevernhensyn er forståelig og ønskelig i den nåværende situasjonen. Men de restriksjoner som rammer troende i dette land, virker ikke rasjonelle og går på religionsfriheten løs.

Dette skyldes bl.a. at myndighetene tydeligvis har en sekularistisk oppfatning av religion som noe privat og individuelt. Da handler det om at den enkelte kan be for seg selv hjemme, lese litt i Bibelen og eventuelt tenne lys i en kirke, om det nå skulle finnes en som er åpen.

Kristin Norseth

Fullt mulig med godt smittevern

Men religionsfriheten omfatter også institusjoner og retten for individer til å samles som fellesskap om det man tror på, det vil si til gudstjenester og møter. I katolsk sammenheng er troens fremste uttrykk å gå til kirke om søndagene og i høytidene (messeplikt). En strømmet messe/gudstjeneste kan aldri erstatte nærværet og menighetens felles bønn, tilbedelse og mottakelse av nattverdsakramentet.

Jeg kan ikke se det annerledes enn at begrensningene står i skarp kontrast til det som ellers tillates.

—  Kristin Norseth

Fastmonterte kirkebenker har vært brukt som forklaring på de radikale begrensningene fra full nedstengning, til 50 og nå bare ti deltakere – i rom som i kvadratmeter og volum er mange ganger større enn de fleste. Liturgien forutsetter at vi deltar der vi sitter, og vi sitter stille på våre plasser, og munnbind er vi vant til når avstanden er under to meter.

Den avstanden kan man oppnå også i kirkebenker. Ved utdelingen av nattverdsakramentet er smittevernhensyn allerede på plass. Og: Under en gudstjeneste er det ingen pauser som under en teaterforestilling, da folk mingler i foajeen, eller et kjøpesenter, hvor folk vandrer fra den ene butikken til den andre.

Forskjellsbehandling

Jeg kan ikke se det annerledes enn at begrensningene står i skarp kontrast til det som ellers tillates. Før den siste nedstengningen var jeg på kafé, der det i et rom på ca. 40 kvadratmeter til enhver tid satt mellom 15 og 20 mennesker, i anslagsvis riktig avstand, uten munnbind, mens alle spiste og snakket. Folk kom og gikk, bestilte mat og hentet. Vi satt der i to timer og var ikke de eneste. Ja, men de ble skyflet rundt, og sannelig hadde kafeen faste benker langs to vegger. Jeg kunne heller ikke se at bordene ble vasket mellom bordsetningene.

Daglig går jeg forbi en kaffebar, der jeg før siste nedstengning kunne telle rundt 15 personer i et lokale mindre enn 40 kvadrat. Under nedstengningen kunne sju personer i tillegg til personalet oppholde seg innenfor, i kø for å bestille og så for å vente på at kaffen ble klargjort. Hva er da problemet med fastmonterte kirkebenker?

Som i teateret er annen hver benk avstengt, og man kan med letthet markere hvor folk skal sitte i benkene. Dørvoktere og anvisere er en selvfølge, samt påmelding og et maksimumsantall.

Det holder ikke å argumentere med at det har vært smitteutbrudd under religiøse forsamlinger. Det har det vært i klasserom, ved idrettsarrangementer m.m.

—  Kristin Norseth

Kirkeledere, kom på banen

Med den nye, smittsomme mutasjonen er ingen for å åpne slusene. Når man fastsetter et maksimumsantall, bør man også ta i betraktning lokalets størrelse. Det holder ikke å argumentere med at det har vært smitteutbrudd under religiøse forsamlinger. Det har det vært i klasserom, ved idrettsarrangementer m.m.

Kan kaféer, teatre, kinoer og kjøpesentra holde åpent, bør kirker kunne åpnes for langt flere enn ti, under forutsetning av nødvendige smitteverntiltak. Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle slik myndighetene gjør. Nå bør biskoper og kirkeledere i alle kirkesamfunn komme på banen og kreve gjenåpning.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt