Verdidebatt

Fra tabu til normaliteten?

PORNO: Både gutter og jenter ser på porno flere ganger i uka. Er det nødvendigvis et problem?

Fjorårets Ungdata-undersøkelse ble hardt rammet av koronapandemien, som mye annet. Undersøkelsen ble avbrutt da skolene stengte ned i mars og de som ikke allerede hadde rukket å gjennomføre, fikk ikke gjennomført. Likevel fremkom det både solide og interessante tendenser som vi har bitt oss merke i.

Mari Finstad Evenby og Marja Leonhardt

Vanlig blant ungdom å se porno

En av disse tendensene er bruken av porno på nett. Vi gjorde et dypdykk i svarene til alle respondentene fra ungdomsskoler og videregående skoler i Innlandet som deltok i 2020. Av vårt totale utvalg fra 2020 (12.316 elever) svarte 78 prosent av guttene ja på at de noen gang hadde vært inne på en pornoside på nett, mens 33 prosent av jentene svarte det samme.

Ungdommene er ikke enig i at det er mer vanlig blant guttene, men de tror at det er mer tabubelagt blant jenter.

—  Finstad Evenby og Leonhardt

Som spesialrådgivere i Kompetansesenter Rus Øst er vi mye i kontakt ungdommer. Vi har hørt litt rundt og de vi har snakket med er enige i at det å se på porno på nett er vanlig i dagens ungdomsmiljø. Ei jente uttaler: «Jeg tror det er mer normalt enn unormalt å se på porno blant ungdom, det trenger ikke å være regelmessig, men ser inntil der engang i blant».

Ungdommene er derimot ikke enig i at det er mer vanlig blant guttene, men de tror imidlertid at det er mer tabubelagt blant jenter. Dette kan være en av årsakene til at færre jenter svarer at de har sett på porno. En ungdom mener: «Folk lyver kanskje for seg selv, eller lyver på undersøkelser for å ikke virke «ekle». Jenter som ser på porno virker som blir sett ned på, siden det er mer normalisert at gutter stimulerer seg selv men ikke jenter».

En gang eller daglig?

På spørsmål om hvor ofte de har vært inne på en pornoside på nett svare 43 prosent av guttene en eller flere ganger i uka, mens kun 11 prosent av jentene svarer det samme. Samtidig angir 20 prosent av guttene at de er inne hver dag, mot to prosent av jentene. Når vi ser på hvordan svarene fordeler seg på ulike klassetrinn er det en tydelig økning i hvor mange som har vært inne på pornosider på nett, jo høyere klassetrinn de går i.

En kan spørre seg om pornobruken har blitt den nye normaliteten for dagens ungdom.

—  Finstad Evenby og Leonhardt

Blant guttene i 8. trinn er det rett over halvparten av guttene som svarer ja, mens i VG3 er det hele 95 prosent. For jentene ser man en tilsvarende økning fra 17 prosent i 8. trinn til halvparten i VG3. Disse spørsmålene ble første gang stilt ved fjorårets undersøkelse og vi vet dermed ikke hvordan denne trenden har utviklet seg over tid, om det er flere ungdommer i dag som ser på porno regelmessig enn tidligere.

Vi vet dermed heller ikke om fenomenet er relatert til disse koronatider, for eksempel at ungdom finner seg andre tidsfordriv på grunn av manglende fysiske kontaktmuligheter.

Voldelig eller mild porno?

Noe disse resultatene ikke forteller oss er hvilke pornosider ungdommene bruker og hvordan type porno de ser på, om det er voldelig eller mild porno. Det vi derimot vet er at porno på nett er tilgjengelig 24 timer i døgnet og at det finnes uendelige muligheter, både når det gjelder tidsbruk, tidspunkt og hva man ønsker å se.

Om dette er et problem er vanskelig å definere uten å vurdere enkelte individer. Den siste tiden har vi hørt om mediesaker hvor pornoavhengighet beskrives som et økende problem. Det er ikke nødvendigvis tidsbruken som avgjør om noen er avhengige, men flere andre faktorer, som for eksempel pornobruken går ut over andre ting i livet.

En kan spørre seg om pornobruken har blitt den nye normaliteten for dagens ungdom. Vi antar at for de aller fleste ungdommer vil nok ikke pornobruk være et spesielt omfattende problem, men heller en naturlig ting for de fleste å gjøre nå og da.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt