Verdidebatt

Hvor var gammel Maria?

UNNFANGELSE: Det er spekulativt å hevde at Maria var en jente på 12-14 år da Jesus ble unnfanget. Det er usannsynlig at hun var så ung.

I debatten om Marias alder ved Jesu unnfangelse blir det ofte antydet at Maria bare var litt over 12 år. Bakgrunnen for dette er det legendariske Jakobs evangelium, som etter mitt skjønn har liten historisk troverdighet. Marias unge alder er del av bakteppet når det nå påstås at Maria var utsatt for et overgrep.

Ikke alle giftet seg da de var 12

Er det sannsynlig at Maria var så ung? Vel, et tiår før Jesus ble født fastsatte keiser Augustus laveste giftealder til 12 år for jenter og 14 år for gutter. Den jødiske Talmud, som er mye senere, angir samme lavalder for jenters ekteskap. Keiser Augustus fastsatte imidlertid også at kvinner skal være gift så lenge de er mellom 20 og 60 år (menn mellom 25 og 70). Ugifte i denne alderen mistet bare retten til å arve sine tremenninger. Brudd på dette påbudet fikk derfor sjelden store konsekvenser. En slik lovgivning gir likevel ingen mening om ikke mange kvinner ble eldre enn 20 år før de giftet seg. At det finnes en lavalder betyr derfor ikke at de fleste jenter giftet seg når de ble 12 år.

Romersk etikk la vekt på at det skulle fødes barn. Det er derfor jentenes første menstruasjon som er argumentet bak 12 års grensen. Leger både før og etter det første århundre var skjønt enige om at menstruasjon vanligvis inntraff ved 14 års alder. Noen legger til at den kan komme så tidlig som 12 år. Dette stemmer godt med undersøkelser gjort i Europa på 1800 tallet (14-16 år). Det er vel kjent at menstruasjonstidspunkt i moderne tid har blitt lavere, antagelig på grunn av bedre levekår.

Hva var vanlig ekteskapsalder?

Kan vi så vite noe om hva som var vanlig ekteskapsalder på Jesu tid? De beste kildene vi har er gravinnskrifter og folketellinger. En studie av gravminner fra Roma der avdødes alder og lengden på ekteskap er oppgitt gir en middelverdi for kvinners første ekteskap på ca. 16 år (n=171). En tilsvarende undersøkelse for en lengre periode og med større tallgrunnlag gir ca. 15 år for ikke kristne (n=145) og ca. 17 år for kristne (n=180).

Bare et lite mindretall jenter i Romerriket ble giftet bort før de var 14 år. De fleste var mellom 15 og 20 år.

—  Erik Waaler

I tillegg til dette har vi et stort antall gravminner - fra hele det vestromerske riket - som angir hvem som er den sørgende part. Når den døde kvinnen er mellom 20 og 22 år gammel, er halvparten av de sørgende ektemenn og den andre halvparten foreldre. Før 20 år er det flest foreldre, etter 22 år flest ektemenn (n=1604). Det er grunn til å tro at dette reflekterer hvem som var kvinnens formynder(e), og at andelen sørgende ektemenn reflekterer andelen kvinner som var gift da de døde. Om dette legges til grunn er middelverdien for giftemål ca. 20 år for kvinner. Da har vi tatt hensyn til at noen kan ha vært gift for andre gang. Samme undersøkelsen oppgir at det bare er ett slikt gravminne fra Roma som er satt opp for en gift kvinne som var under 15 år (0,25%, n=400). Gjennomsnittlig levealder på denne tiden var lav. En tiårings forventede totale levealder var på den tid et sted mellom 30-40 år i Vest-Europa og litt under 50 år i Nord-Afrika.

De fleste var mellom 15 og 20 år

En annen viktig kilde til giftealder er folketellingsdokumenter fra Egypt. Disse viser at middelverdien for andelen gifte passerer 50 prosent når kvinnene er et sted mellom 17 og 18 år gamle (n=300). Om lag 28 prosent er gift ved 15 års alder, og 2/3 ved 20 års alderen. Kulturelt sett er dette kanskje det nærmeste vi kommer situasjonen i Galilea og Judea.

Vi kan sammenfatte dette slik: Bare et lite mindretall jenter i Romerriket ble giftet bort før de var 14 år. De fleste var mellom 15 og 20 år. Minst 2/3 var gift ved 20 års alder. Basert på disse dataene er det ikke mulig å si hvor gammel Maria var da hun unnfanget Jesus. Hun kan ha vært i nedre - eller øvre del av skalaen. Det mest sannsynlige er at hun var mellom 16 og 19 år gammel. Dette stemmer godt med at hun i møte med engelen taler så direkte om at hun selv måtte ha vært sammen med en mann for å få barn (Luk 1:34). Det er derfor spekulativt å hevde at Maria, da Jesus ble unnfanget, var en jente på 12-14 år. Det er usannsynlig at hun var så ung.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt