Verdidebatt

Et organisert arbeidsliv gagner alle

DEN NORSKE KIRKE: Prestestreiken reiser mange prinsipielle spørsmål. Et organisert arbeidsliv er en fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det velorganiserte norske arbeidslivet skaper gode og trygge rammer for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette er en verdi vi vil være med å videreføre.

Et velorganisert arbeidsliv krever både høy organisasjonsgrad blant ansatte, og profesjonelle arbeidsgivere. Kirken har som de fleste andre arbeidsgivere, gått inn i en arbeidsgiverforening. Dette sikrer ytterligere profesjonalitet i vanskelige, men viktige tarifforhandlinger.

Å være en del av den arbeidsgiverorganisasjonen som best forstår våre utfordringer og muligheter, gir også arbeidstakersiden en profesjonell partner å forhandle med.

—  Kristin Gunleiksrud Raaum


En profesjonell partner

Ved skillet fra staten i 2017, valgte kirken KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. KA er en arbeidsgiverorganisasjon med en dyp kristen og kirkelig forankring som samler resten av arbeidsgiverne på kirkelig sektor. KA er den arbeidsgiverorganisasjonen som best forstår hvordan kirken er annerledes fra en kommersiell bedrift eller offentlig forvaltningsenhet.

Å være en del av den arbeidsgiverorganisasjonen som best forstår våre utfordringer og muligheter, gir også arbeidstakersiden en profesjonell partner å forhandle med. I stedet for å tegne hele kartet hver gang forhandlingene starter på ny, kan vi heller diskutere kjernen – nemlig der man er uenig om hvordan kartet er tilpasset terrenget.

Arbeidslivets spilleregler gjelder også i kirken, det betyr at streikevåpenet er et lovlig virkemiddel. 10 av 22 arbeidstakerorganisasjoner har nå gått ut i streik. De ønsker at en tidsbegrenset avtale de inngikk med staten i 2015 skal videreføres som en permanent ordning i tariffavtalen. Avtalen ble inngått for å sikre prestene en lønnsmessig kompensasjon for bortfallet av boplikten i presteboligene. Dette ga de fleste prester et lønnstillegg på 40 000-65 000 kr. Alle som er omfattet av avtalen, beholder dette tillegget også etter avtalen utløper. Det er derfor ikke snakk om at noen skal ned i lønn.

Vi ønsker dialog

Arbeidsgivers posisjon er at vi i fremtiden kan bruke lønn som et sterkere virkemiddel mot rekrutteringsutfordringene ved nyansettelser. I stedet for å gi alle prester det samme tillegget over hele landet, kan kirken styrke rekrutteringen i de områdene som sliter med å fylle tomme prestestillinger. Vi ønsker dialog om hvordan dette kan innrettes på en måte som gir best effekt på rekrutteringen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt