Verdidebatt

Står KrF for et varmere samfunn?

For et parti som har hatt nestekjærligheten og arbeidet mot mobbing som fanesak i en årrekke er det skuffende å se spriket mellom liv og lære i deler av partiet.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Høsten 2018 vedtok landsstyret i KrF en uttalelse om at partiet vil bygge et varmere samfunn. Drøye to år senere er arbeidet med det nye politiske programmet i sluttfasen. Jeg er spent på om vi vil kjenne varmen etter landsmøtet i april neste år.

Vi trenger rause fellesskap

Som tidligere lærer og skoleleder er jeg opptatt av barn og unges rettigheter og oppvekst. Jeg tar dette engasjementet med meg inn i min nye jobb som leder i FRI. Arbeidet for et inkluderende samfunn med plass til alle er en av vår tids største dugnader. Vi trenger rause fellesskap med rom for mangfold, hvor solidaritet, nestekjærlighet og menneskeverd står sentralt.

Hvis det er gangbar mynt for KrFs tillitsvalgte å fordreie sannheten etter en debatt, vil jeg være skeptisk til å kommunisere med partiet i framtiden

KrF har gjort mye i denne dugnaden. Bidratt til å opprette landets første mobbeombud som nå er et landsdekkende tiltak. Fått med seg Stortinget på et helhetlig løft for den psykiske helsen til barn og unge. Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse ble vedtatt i februar. Der finner vi et mål om at alle tjenester som jobber med barn og unge skal ha grunnleggende kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Dette målet ligner en av målsettingene i KrFs eksisterende politiske program for perioden 2017-2021. «Diskriminering av LHBTI-personer bryter fundamentalt med KrFs verdier.(..) Vi vil skape et mer åpent, inkluderende og trygt samfunn for LHBTI-personer, ved å sikre likeverdige offentlige tjenester, ivareta sårbare grupper». Jeg er spent på hvilken plass LHBTI-tematikk har i det nye partiprogrammet, spesielt siden det har vært ulik tilnærming til denne tematikken i partiets historie.

Kjell Ingolf Ropstad: «Vi skal være det ledende sentrumspartiet»

Feilsitering av meningsmotstandere

En fersk opplevelse med en representant for partiet forsterker spenningen min. Jeg deltok i en kort radiodebatt med fylkesleder i KrF Troms og Finnmark på NRK Finnmark 3. november. I etterkant får jeg oversendt informasjon om at jeg feilsiteres på fylkeslederens Facebook-side. Både jeg og demokratiet skal tåle uenighet – men vi bør være skeptiske til uærlighet. Feilsitering av meningsmotstandere for å underbygge egen argumentasjon og undergrave profesjonaliteten til aktører i sivilsamfunnet er simpelt. Jeg håper og tror at en påfølgende antydning om at mine utsagn er satanisme ikke støttes av partiet.

Den som lyttet til radiodebatten hørte slettes ikke at jeg nektet for at vi trenger vitenskap. FRIs fagavdeling Rosa kompetanse underviser ikke barn og unge, men studenter og yrkesutøvere. Uten at noen legger føringer for hvordan de utøver yrket sitt etterpå. Fylkeslederen har ingen grunn til å frykte at jeg sender noen på døra hans selv om vi er uenige. Det er underlig at det antydes at dette er vanlig. Hvis det er gangbar mynt for KrFs tillitsvalgte å fordreie sannheten etter en debatt, vil jeg være skeptisk til å kommunisere med partiet i framtiden.

På nevnte Facebook-side kan man også se at meningsmotstanderes yrkestittel settes i gåseøyne og at man nærmest latterliggjør mennesker med annen kjønnsidentitet. Dette er ikke et godt utgangspunkt for meningsutveksling. Ei heller alternative gjengivelser av samtaler. I mine øyne harmonerer dette dårlig med hvordan partiet ønsker å fremstå ellers.

Anette Trettebergstuen: «Nå ønsker KrF seg fortidas snevre familiepolitikk tilbake»

Sprik mellom liv og lære

«Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker, som også må få konsekvenser for politikken (..) Den innebærer selv de vi måtte oppfatte som våre fiender» kan vi lese i KrFs program for 2017-2021. For et parti som har hatt nestekjærligheten og arbeidet mot mobbing som fanesak i en årrekke er det skuffende å se spriket mellom liv og lære i deler av partiet. Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse får 170 millioner over statsbudsjettet for blant annet å motvirke og bøte på ettervirkningene mange sliter med etter å ha opplevd latterliggjøring og hets for hvem de er. KrF burde da rette blikket mot egne rekker og se hvorvidt tillitsvalgte i partiet opptrer i tråd med vedtatt politikk og grunnleggende verdier. Jeg vet ikke om partileder Ropstad og den øvrige partiledelsen er klar over hvilken linje deler av partiet åpenbart legger seg på. Jeg håper i anstendighetens navn at de ikke stilltiende aksepterer «debatt» av dette kaliberet.

Hvordan et samfunn behandler og omtaler minoriteter sier noe om kvaliteten på samfunnet. Hvordan maktpersoner omtaler grupper vi er en del av påvirker hvordan vi ser på oss selv. Vi har ikke råd til å la sårbare og usikre barn og unge lese hånlige kommentarer fra voksne i maktposisjoner. Vi må ikke polarisere eller bidra til utenforskap. Vi kan ikke la alternative fakta, misoppfatninger og vrengebilder prege det offentlige ordskiftet.

Vil jobbe med KrF

«Vi er i ferd med å få et kaldere samfunn der viktige verdier forvitrer, der noen mennesker sorteres bort, der flere står alene og vi kjenner mindre ansvar for hverandre.» sa KrF i 2018. Jeg har så lyst til å jobbe sammen med et slikt KrF for et varmere samfunn, men da må KrF vise at denne holdningen kommer til uttrykk i hele partiet. Mitt avsluttende spørsmål til Ropstad er derfor dette: Hvordan vil du sikre at alle deler av KrF jobber sammen for denne dugnaden?


Vårt Land presiserer:

I overensstemmelse med Inge Gjestvang i FRI presiseres det at Gjestvang ikke siktet til Truls Olufsen-Mehus sine uttalelser når han skriver «påfølgende antydninger» om satanisme på Facebook. Dette var rettet mot den påfølgende debatten på Facebook-tråden.

LES MER:

KrFs familieminister med Pride-hilsen: – Alle mennesker skal få lov til å elske akkurat hvem de vil

Kristin Walstad ut av KrF: – Samvittigheten min er både forstuet og forstrukket

KrFU-leder om homoterapi: – Er det ikke ulovlig i dag, burde det bli det

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt