Verdidebatt

Jehovas vitner finner opp eksklusjonsgrunner

Når eldstebrødre i Jehovas vitner avhører unge jenter om intime detaljer i privatlivet deres, er det i direkte strid med Bibelen.

Rolf J. Furuli

Universitetslektor og tidligere eldstebror i Jehovas vitner

Etter NRK Brennpunkt-dokumentaren «Guds utvalde» ble det reist en del spørsmål om Jehovas vitner (JV). Etter å ha vært med i samfunnet i 59 år vil jeg komme med noen observasjoner.

Bygger lære på Bibelen

Jehovas vitner er det eneste kristne samfunn hvis lære helt og holdent bygger på Bibelen. I det 20. århundre hadde medlemmene stor frihet til å treffe sine egne avgjørelser basert på sitt personlige studium av Bibelen. Men i 1990-årene foregikk det en maktkamp i Det styrende råd (Jehovas vitners øverste organ for åndelige spørsmål, red. anm.) Et medlem i rådet som var tilhenger av en «hard linje», gikk seirende ut. Han hadde det siste ordet i valget av nye medlemmer til Det styrende råd, og han valgte personer med samme holdning som ham selv.

Resultatet var at det ble laget en mengde nye lover og regler som ikke var basert på Bibelen. Og i dag er Jehovas vitner en autokratisk organisasjon, hvor de åtte medlemmene av Det styrende råd har all makt. De krever absolutt lydighet, og den som ikke er lydig, blir ekskludert - grunnen blir oppgitt å være at de som ikke er lydige, lager splittelse.

LES OGSÅ: Dette er Jehovas Vitner

«Grov urenhet»

Flere har reagert på det som de to ungdommene fortalte i Brennpunkt, om at de ble utspurt av tre menn om intime detaljer i forholdet til sine kjærester. Dette er en av de 33 eksklusjonsgrunner som er funnet opp av Det styrende råd, og den er utformet så tvetydig at ett domsutvalg vil ekskludere en person for en «synd» mens et annet domsutvalg ikke vil ekskludere en annen person for den samme «synd».

Det styrende råd har laget eksklusjonsgrunnen «grov urenhet/urenhet med griskhet», og disse uttrykkene finner ikke støtte i Bibelen. Hva ligger det så i disse begrepene? Vakttårnet for 15. Juli 2006, side 30, sier:

«Sett at et forlovet par en rekke ganger har kjælt intenst med hverandre på en måte som tenner lidenskapene. De eldste kan vurdere det slik at selv om dette paret ikke har hatt den frekke holdning som kjennetegner løsaktig oppførsel, har deres oppførsel likevel vært forbundet med en viss grad av griskhet. Det kan derfor være at de eldste vil nedsette et domsutvalg fordi det er snakk om grov urenhet. Det kan også være nødvendig å behandle en sak på grunnlag av grov urenhet hvis en person gjentatte ganger har slibrige telefonsamtaler med en annen, særlig hvis han tidligere har fått veiledning i denne forbindelse.» (Min kursiv)

LES OGSÅ: SV vil stoppe omstridt praksis i Jehovas vitner. Får ikke drahjelp fra justisministeren

Tvetydige regler

Dette sitatet viser hvor forskjellig behandlingen av «synderne» kan være. Hva ligger det i begrepet «kjælt intenst med hverandre»? Hvordan skal de tre medlemmene av domsutvalget finne svaret på det spørsmålet? Og hva ligger det i begrepet «en rekke ganger»? Forskjellige eldste vil gi forskjellige svar. Så har vi begrepet «løsaktig oppførsel». Hva er det? Og så er det er noe som er knyttet til «løsaktig oppførsel», nemlig en «frekk holdning». Hvordan legger noen «den frekke holdning som kjennetegner løsaktig oppførsel» for dagen?

Hva så med uttrykket «griskhet»? Hva ligger det egentlig i dette begrepet? Når man har gjort seg opp en mening om det, må man huske på at en person ikke trenger å legge griskhet for dagen for å være skyldig. Det er nok med «en viss grad» av griskhet. Og hvor mye griskhet er «en viss grad»? Så har vi til slutt uttrykket «grov urenhet» Sitatet ovenfor bruker et forlovet par som eksempel. Og da må de eldste tenke over hva paret må gjøre for at det skal være «grov urenhet». Vi ser at hele situasjonen er flytende. Og det å dømme en person, til og med å ekskludere ham eller henne på grunnlag av lover som er tvetydige og uklare, og som til og med ikke er basert på Bibelen, er avgjort i strid med kristendommens ånd.

I strid med Bibelen

Konklusjonen er at den situasjonen som så mange reagerer på, at to unge kvinner blir forhørt av tre menn om intime detaljer i forholdet til sine kjærester, er direkte i strid med Bibelen. Det finnes ikke noe vers i Bibelen som gir de eldste grunnlag for å utspørre medlemmene av menigheten om deres privatliv og om de har syndet. Dette er noe som er funnet på av Det styrende råd.

Vi har derfor på den ene siden den situasjon at troen til Jehovas vitner helt og holdent bygger på Bibelen, og menighetene består av oppriktige mennesker som bestreber seg på å leve etter Bibelen. På den andre siden har vi Det styrende råd, som har diktatorisk makt, og som har laget lover og regler som strider imot Bibelen, innbefattet forhøret av unge kvinner om intime detaljer.

LES MER OM JEHOVAS VITNER:

Jehovas vitner-utbrytere rørt av respons etter NRK-dokumentar

Razziaer mot Jehovas vitner i Russland – der er organisasjonen forbudt og «ekstremistisk»

Vil nekte statsstøtte til trossamfunn som truer med helvete: – Useriøst, mener biskop

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt