Verdidebatt

Feilaktig om NLM og eksklusjon

På sin forside påsto Vårt Land 22/10 at NLM «vil ekskludere medlemmer på grunn av livsførsel». Realiteten er at vi ikke ønsker å ekskludere et eneste medlem, men gi støtte, omsorg og veiledning.

Kåre Johan Lid

Leder for NLM Norge

Selve artikkelen som Vårt Land presenterer i avisen om NLMs nye normallover er grei. Sitatene som brukes har jeg selv godkjent. Problemet er overskriftene – både på forsiden og inne i avisen – og dermed vinklingen som velges. Det etterlatte inntrykket er at NLM ønsker å ha en stram praksis når det gjelder hvem som kan være medlemmer i våre menigheter. Dette er imidlertid ikke riktig. Vi ønsker at våre fellesskap skal være åpne og inkluderende.

Et bibelsk ansvar

Det går selvsagt an å mene at verken NLM eller noen andre kristne menigheter bør ha mulighet til å ekskludere medlemmer. Men siden forsamlingene har en trosmessig- og verdimessig basis, har vi landet på at det er problematisk hvis også de som åpent fremmer helt andre verdier, har rett til å opprettholde sitt medlemskap uansett. I gitte tilfeller kan dette også handle om nødvendigheten av å beskytte menigheten mot «maktmennesker» som opptrer destruktivt.

Vårt ønske er at alle de som kommer til en forsamling i NLM skal bli møtt med av solid forkynnelse og god veiledning. Vi har et bibelsk ansvar for å følge opp medlemmenes åndelige vel. I vår veiledning til normallovene heter det: «Det blir viktig at den pastorale omsorgen praktiseres med omsorg og kjærlighet, og at medlemmene får bibelsk veiledning i tide. Lederne har et ekstra ansvar i å se til at dette fungerer. Det er ikke et mål å ekskludere, men å hjelpe til et sant og godt forhold til Gud og medmennesker».

Her blir det altså presisert at det slett ikke er et mål å ekskludere noen. Nettopp derfor opplevdes presentasjonen Vårt Land ga av denne saken problematisk.

LES OGSÅ: Kirkehistoriker: – De åndelige sidene ved kirketukten er blitt nedtonet

Medlemstukt?

Inne i avisen 22/10 er overskriften til Vårt Land: «Slik kan NLM ‘tukte’ sine medlemmer». Også en slik overskrift oppleves lite dekkende. Utgangspunktet for avisens ordbruk er begrepet «kirketukt». Vi erkjenner at dette ordet, selv om det opp gjennom historien er mye brukt, i dag lett misforstås. Derfor brukes det heller ikke i normallovene. Der skriver vi primært om viktigheten av å veilede medlemmer. Vi mener Bibelen fremholder at dette er den kristne menigheten sitt ansvar.

Mange har spurt i etterkant av Vårt Lands artikkel om hva som skal til for at NLM vil ekskludere medlemmer. For meg var det viktig å ikke gå inn i hypotetiske problemstillinger. Det handler om å unngå å gi et signal om at NLM ønsker å ekskludere noen spesifikke grupper. For vi er alle syndere. Og målet vårt er at alle medlemmer skal oppleve seg sett og bli ivaretatt. Det gjelder ikke minst personer som befinner seg i en sårbar situasjon.

Grundig prosess

På den bakgrunn vil jeg understreke – som jeg også gjør i artikkelen i Vårt Land – at eksklusjon først kan skje etter en grundig prosess. Forutsetningen er at den det gjelder ikke ønsker å forholde seg til verken vår veiledning og vårt teologiske ståsted. Selvsagt skal det være god plass i NLM til uenighet om litt av hvert. Men hvis noen aktivt motarbeider vårt grunnleggende ståsted kan det være hensiktsmessig å ha eksklusjon som en slags sikkerhetsventil. Noe annet er det ikke snakk om.

LES MER OM NLM:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt