Verdidebatt

Kjørereglene var feil strategi. Unnskyld

I ettertidens lys må jeg si at den strategien vi valgte, var feil. Jeg angrer.

Asle Dingstad

Prost i Den nordisk-katolske kirke

Som formann i Foreningen for Bibel og Bekjennelse (FBB) var jeg en av dem som i sin tid tok initiativ til de såkalte Kjørereglene for å løse konfliktene omkring innføring av kvinnelig prestetjeneste i Den norske kirke. Jeg var også med både på å utarbeide disse og på revisjonen som ble foretatt etter noen år.

LES OGSÅ: Preses: «Mannlege prestar i DNK har ikkje reservasjonsrett mot å samarbeide med kvinner»

Detvar feil strategi

Det er mulig at Kjørereglene i noen grad fungerte etter sin hensikt, i hvert fall bidro de på sin måte til at kvinnene fikk et noenlunde fritt rom til å etablere seg i Den norske kirke uten altfor store konflikter. I dag må enhver konstantere at kvinnelig prestetjeneste er kommet for å bli og at denne «kampen» for lengst er vunnet eller tapt, alt etter som.

I ettertidens lys må jeg si at den strategien vi valgte, var feil og at jeg angrer på at jeg bidro til å lansere den, delvis fordi saken nødvendigvis ble en kamp «mot kvinnene», mens vi fredet de biskopene som ordinerte dem. På den måten satset vi på «private» løsninger som gikk ut på å holde oss unna kvinner i prestedrakt, noe jeg i dag forstår må ha blitt opplevd diskriminerende.

Jeg vil si unnskyld

Dette ber jeg i dag om unnskyldning for. I stedet burde vi ha fastholdt at spørsmålet om presteembetet, og ikke minst bispeembetet, er et kirkelig spørsmål som har med kirkens åndelige enhet å gjøre og som bare kan løses ekklesiologisk. Denne plikt og rett må jeg i ærligheten navn også tilkjenne Den norske kirke.

LES MER:

• Halvor Moxnes: «Det finnes ikke lenger «kjøreregler» som gir adgang til å reservere seg fra et felles arbeidsmiljø»

• Presteforeningen: «Ikke våre kjøreregler»

• - Mitt råd er at de som setter Guds ord høyt, bør melde seg ut av Den norske kirke

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt