Verdidebatt

Forsterk det folkelige engasjementet!

En god folkekirke skaper et varmt, godt og omsorgsfullt lokalsamfunn og er viktig for internasjonal diakoni og en mer rettferdig verden.

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Kirken selv sier det så godt: «Diakonien er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet». En folkets kirke må være både ordets og handlingens kirke. Det vil styrke det folkelige engasjement.

Skape mobilisering i lokalsamfunnet

Vi i Kirkens Nødhjelp melder dette inn som folkekirkens største utfordring i de kommende årene: Å ta vare på og forsterke det folkelige engasjementet! Skape mobilisering i lokalsamfunnet! Det er godt å få noen oppgaver, bedre enn å bli invitert til å bare sitte i kirkebenken. Både for et varmt, godt og omsorgsfullt lokalsamfunn og for den internasjonale diakoni: en mer rettferdig verden. Vi i Kirkens Nødhjelp vil svare med å gjøre vårt for å gi lokalmenighetene muligheter til å gjøre noe konkret i kampen for å hjelpe i kriser og kjempe for rettferdighet.

Jeg er stolt over som stortingsrepresentant å ha vært med å bidra til at det ble skapt et bredt tverrpolitisk stat/kirke-forlik som la grunnlag for dagens folkekirke og for en grunnlovsfestet stilling for andre tros- og livsynssamfunn. Kirkene er så viktige i menneskers liv, også for de som ikke er aktive hver uke – særlig i perioder av glede, eller perioder preget av den dypeste sorg.

Det er spennende tider for folkekirken, i møte med endrede rammebetingelser for drift og for finansiering. Løsrivelsen fra staten og den nye tros- og livssynsloven gir nye utfordringer.

LES OGSÅ: Her får Kirkens Nødhjelp religiøse ledere til å spre smittevernsinformasjon via radio

Grunnmur for vårt arbeid

Vi i Kirkens Nødhjelp har vårt oppdrag fra norske kirkesamfunn og menigheter. Menighetene er vår grasrot. I fastetiden erfarer vi ekstra sterkt hvor mye denne lokale kirkelige forankring betyr. Over hele landet stiller årets konfirmanter, mange av deres foreldre og øvrig menighet opp til innsats for Fasteaksjonen. Også i kriser, som den som nå utspiller seg i Beirut, opplever vi dette engasjementet. Støtte og bidrag fra menighetene er en grunnmur for vårt arbeid for å redde liv og kreve rettferdighet.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt