Verdidebatt

Likestilling for verdens største minoritet

Økonomien er i fall. Mye står på spill. Ulike fremtider er mulig. Skal vi tilbake dit vi kom fra eller skal vi bygge en verden basert på reell likestilling? Har vi tøffe nok politikere til det?

Terje André Olsen, Norges Blindeforbund,

Lars Rovik Ødegård, Norges Handikapforbund,

Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,

Morten Eriksen, Atlas-alliansen

FNs 17 bærekraftsmål er et veikart som sier at «alle skal med». Det spiller ingen rolle om du sitter i rullestol, om du er svaksynt eller har en eller annen utviklingshemning. Egne FN-rapporter har gjennomgått alle bærekraftsmålene og analysert hvordan verdens mer enn 1 milliard funksjonshemmede også skal få del i velstand og allmenne menneskerettigheter.

Verdens største minoritet

Og ja, du leste riktig. WHO har beregnet at en av syv av oss har en eller annen funksjonsnedsettelse. 15 prosent av klodens befolkning. 80 prosent bor i utviklingsland. Det er bare når vi får med oss de lengst bak i køen at vi kan snakke om et samfunn tuftet på reelt menneskeverd.

Men så kom koronaen. Her hjemme har vi opplevd at de av oss med ekstra utfordrende hverdager, har fått det vanskeligere. Mange av oss er avhengige av andre. Vi trenger personlig assistanse, hjemmetjenester, fysioterapi og tilpasning av hjelpemidler. Uvurderlige tjenester ble borte over natta.

LES OGSÅ: Statsministeren: Uten at funksjonshemmede får bedre livsvilkår, ryker FNs bærekraftsmål

Solidaritetsarbeid

Og hvordan er bildet ute i den store verden? Fattigdom fører til funksjonshemminger. Likeledes fører funksjonshemminger til fattigdom. I vårt solidaritetsarbeid har vi derfor jobbet langs tre akser:

· Sammen med lokale samarbeidspartnere har vi sørget for at informasjon om pandemien når funksjonshemmede i tilgjengelig form, det gjelder særlig for syns- og hørselshemmede.

· Vi og andre internasjonale funksjonshemmedes organisasjoner driver påvirkningsarbeid overfor myndigheter for å sikre at tiltakene mot koronapandemien inkluderer funksjonshemmede.

· Vi bidrar til å gjøre fjernundervisning tilgjengelig når skolene stenges ned, og samtidig gir vi støtte til foreldre med lavterskel hjemmeundervisning.

Vi er derfor glade for at Norge har vist et stort hjerte, og har bevilget ekstra midler både til WHO, vaksinearbeid, utdanning og til inkluderende utvikling.

Den nasjonale utfordringen

Koronakrisen har ført til at mange nordmenn blogger og skriver godt om hva isolasjon fører med seg. Tenk deg da hvordan hverdagen for mange av oss funksjonshemmede føles, uavhengig av korona.

Men FN vedtok allerede i 2006 en egen konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD), ratifisert av Norge i 2013. Likevel er Norge blitt kraftig kritisert av FN for manglende likestilling av funksjonshemmede, og spesialrapportørens siste rapport fra 2019, dokumenterer dette på en solid måte. Til tross for dette har stortingsflertallet ved to anledninger nedstemt forslag om å inkorporere CRPD i den norsk Menneskerettighetsloven.

Reelt menneskeverd

Både FNs barnekonvensjon og kvinnekonvensjon er tatt inn som del av norsk lov. At ikke CRPD er det, ser vi som et utslag av at vi i vårt land ennå ikke har tatt innover oss at funksjonshemmede er verdens største minoritet. Det er først når loven legger til rette for full samfunnsdeltakelse at vi kan si at vi er likeverdige. Inntil da forblir vi en minoritet. Når vil norske politikere tørre å ta det avgjørende skrittet?

Vårt håp er at det vi som samfunn har lært av koronakrisen er at vårt felles menneskeverd er det største av alt. Det må styre gjenoppbyggingsarbeidet både i nord og i sør. Det er global solidaritet.

LES MER OM FUNKSJONSHEMMINGER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt