Verdidebatt

Verdensdagen for psykisk helse: Vi kan bidra mer i verden

Hvorfor bidrar ikke Norge i større grad til internasjonal dugnad for psykisk helse?

800 millioner mennesker verden over lever i dag med psykiske problemer som kan forebygges. Hvorfor vil ikke Norge i større grad bidra til en internasjonal dugnad for bedre psykisk helse?

Vi har alle en psykisk helse – akkurat som vi har en fysisk helse. Psykisk uhelse er noe som kan ramme alle, i alle aldre, alle kjønn og på alle steder. Vi vet så altfor godt hvor mye vi alle taper på at folk er psykisk syke, både for den enkelte og for samfunnet rundt. 10. oktober markerer vi verdensdagen for psykisk helse.

Psykisk helse er dessverre fortsatt stigma i mange land, også i Norge. I dag er det 800 millioner mennesker som lever med forebyggbare psykiske problemer verden over. Det er uvurderlig og overveldende mye arbeidskraft som tapes i samfunn som sårt trenger det.

Skuffet over regjeringen

Norge er verdensledende innen helse, og vi bruker fire milliarder kroner i året på global helse. Vi i bistandsorganisasjonen FORUT er skuffet over at regjeringen ikke følger opp hele helseperspektivet internasjonalt. I statsbudsjettet som ble lagt fram mandag 7. oktober ble psykisk helse nevnt én gang (!) på de 251 sidene om bistand og utviklingsarbeid. Hvorfor mener Regjeringen at psykisk helse ikke er en del av det totale helsebildet i utlandet når det er så godt dokumentert at psykisk helse har så store kostnader for den enkelte og for samfunnet?

Alkohol forsterker psykisk uhelse

Sammenhengen mellom alkohol- og narkotikamisbruk og psykisk helse er tydelig. Alkoholbruk er både årsak til og forsterker psykisk uhelse verden over, og sårbare grupper som kvinner og barn rammes ekstra hardt av skadelig alkoholbruk. Heller ikke alkohol ble adressert i bistandsbudsjettet. Våre samarbeidspartnere i Afrika og Asia peker stadig på psykisk helse og alkohol- og narkotikamisbruk som årsaker til blant annet utnytting av kvinner og barn, fattigdom og tap av inntekt. Derfor mener FORUT at vi i mye større grad må arbeide med de underforliggende årsakene til manglende utvikling: psykisk helse og alkohol- og narkotikamisbruk.

Heldigvis er det slik at vi kan satse på psykisk helse lokalt og internasjonalt samtidig. Det at vi er verdensledende på helse forplikter også utad. Vi skal fortsette å arbeide for at alle i Norge skal ha god psykisk helse, samtidig som vi tar vårt ansvar internasjonalt.

Ingen tilbud for barn i Nepal
I Nepal med nesten 30 millioner innbyggere finnes det ikke i dag et eneste psykiatrisk senter for barn. Det fattige landet har en lang historie med blodige borgerkriger og voldsomme jordskjelv. Mange barn er rammet av psykiske lidelser og traumer. FORUT bygger nå den første barnepsykiatriske klinikken i Nepal, uten offentlig støtte. Heldigvis har vi mange enkeltpersoner og bedrifter i Norge som er uvurderlige partnere og som bidrar til å finansiere dette prosjektet.

Start i dag
La oss fortsette kampen mot stigma og psykisk uhelse, både lokalt og internasjonalt. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det er også det verdensdagen for psykisk helse handler om. Verden kan forandres, så la oss starte med det i dag.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt