Verdidebatt

Flyfri ferie

For den enkelte er det å kutte ut flyreiser noe av det viktigste en kan gjøre for å redusere sitt eget direkte bidrag til klimaendringer.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Denne sommeren har mange blitt mer bevisste på klimakonsekvensene av sine reiser. Mer kortreiste ferier og bruk av tog og buss framfor fly er i vinden. For den enkelte er det å kutte ut flyreiser noe av det viktigste en kan gjøre for å redusere sitt eget direkte bidrag til klimaendringer.

Hver nordmann flyr i gjennomsnitt én gang (tur-retur) innenlands og én gang til og fra utlandet – hvert år. Det gjør at Norge er blant de land i verden som har mest flytrafikk per innbygger. Om lag 80 prosent av verdens innbyggere har aldri flydd i det hele tatt. Og det er tydelig at det er stor forskjell mellom nordmenn også. Det er ganske mange som flyr mer enn gjennomsnittet.

Utslipp fra fly fra Norge til utlandet har økt med 100 prosent fra tidlig 2000-tallet. Ryanair ligger på toppen av lista som Europas største klimaforurenser, og Norwegians utslipp er nå større enn fra alle dieselbiler i Norge til sammen.

De hyppige reisene. Det er mange i Norge som bor slik at fly er en viktig del av hverdagen. Det er det vanskelig å gjøre noe med, og det er heller ikke dette som er det store problemet. Det er de hyppige reisene til utlandet som virkelig setter det store klimafotavtrykket. I tillegg har vi mange unødvendige flygningene mellom Oslo og henholdsvis Stavanger, Bergen og Trondheim, der tog bør være et reelt alternativ for mange.

Debatten om flytrafikken er viktig. Det skaper et press om å legge bedre til rette for alternative reisemåter. Det håper jeg politikerne vil lytte til. Det er mye som kan gjøres uten store investeringer. Flere sovevogner kan anskaffes og henges på eksisterende nattog i Norge. Busstilbudet i og mellom landsdeler uten togtilbud kan utvides med forholdsvis små beløp. Togtilbudet mot Sverige, Danmark og kontinentet kan bedres på dagens banenett, koordinert med svenskenes satsing på nattog sørover. Dessverre har dette vært temaer med liten politisk interesse. Nå er det på tide at noe skjer.

Belønningsordning. Men dette er ikke nok. Det må koste å forurense. De lange flyreisene, som har det største klimafotavtrykket, betaler ingen miljøavgifter. Reiser ut av EU/EØS har ikke CO2-avgift og er ikke med i EUs klimakvotesystem. Alle utenlandsreiser med fly er fritatt for merverdiavgift og nyter godt av taxfree-ordningen. I tillegg har Avinor en belønningsordning som premierer flyselskap med trafikkvekst, og det er også mulig for flyselskap å få markedsføringstilskudd ved oppstart av nye ruter. Forstå det den som kan! Innen veitransporten er det motsatt. Der har vi heldigvis avgifter for å dekke miljøskadene, og vi har en økonomisk belønningsordning for byer som greier å redusere trafikken.

Vi ser nå et folkelig engasjement for klima som vi sjelden har sett tidligere. Ungdommen demonstrerer i gatene, bedrifter og næringsliv vil framstå som grønne, og miljøorganisasjonene opplever en kraftig medlemsvekst. Vi må da kunne forvente at det folkelige engasjementet smitter over til politikerne. Det må resultere i at de fjerner flytrafikkens indirekte subsidier og setter foten ned for den trafikkveksten som statlige Avinor legger opp til. Avinor vil blant annet utvide Oslo Lufthavn, slik at trafikken kan fortsette å vokse kraftig. Videre planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen må stoppes. Dette prosjektet vil gi økte klimagassutslipp globalt og enda mer støyplage for befolkningen i regionen, i tillegg til at mye verdifullt landareal vil bli beslaglagt.

Avgift på flydrivstoff. På verdensbasis selges omtrent alt flydrivstoff avgiftsfritt. Slik er det også i EU. Stadig flere politikere har forstått at dette bærer feil av sted, så avgifter på flydrivstoff er blitt et hett tema i EU. I Norge er det avgift på flydrivstoff i innenlandstrafikken, men ikke på fly til utlandet, der trafikkveksten har vært ekstra stor. Det kan ta tid å få på plass avgifter på drivstoffet. Inntil slike avgifter eventuelt kommer på plass, må norske myndigheter videreutvikle flypassasjeravgiften og øke den på de lange reisene til utlandet, der klimafotavtrykket er størst. Norden kan som region øke og samordne sine avgifter, i og med at også Sverige har tilsvarende avgifter som i Norge.

Denne sommeren har sikkert mange gjort nye erfaringer med å feriere uten bruk av fly. Jeg håper det har gitt inspirasjon til å fortsette med det. Økt interesse og etterspørsel for grønne og klimavennlige ferieløsninger vil gi markedet et signal om at vi ønsker mer av dette. Flere har sikkert opplevd at ting kunne vært bedre, og da bør politikerne se sitt ansvar og bidra, både til dette og til å gjøre de klimaskadelige løsningene mindre attraktive.

Holger Schlaupitz

Fagsjef i Naturvernforbundet

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt