Verdidebatt

Foreldrepermisjon handler om likestilling

Likestilling handler om at kvinner og menn ikke skal diskrimineres på grunn av kjønn, og at kvinner og menn skal ha like muligheter i arbeidslivet. Men det handler også om at mødre og fedre skal ha like muligheter til å være sammen med barna sine. Dette bidrar en tredelt foreldrepermisjon til.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hvordan samfunnet tilrettelegger for at kvinner og menn både skal kunne være i lønnet arbeid og samtidig ivareta omsorgsansvaret for barna sine, er i kjernen av likestillingsarbeidet. Jeg begrunner mitt syn med at det av lønnsarbeid følger økonomisk selvstendighet, og en rekke rettigheter som pensjon, sykepenger og arbeidsledighetstrygd. Magne Berg fra KrF Elverum skriver i Vårt Land 13. februar at fødselspermisjon ikke er en likestillingskamp, og jeg leser ham som at det er en motsetning at jeg som ombud, med ansvar for likestilling, også er en pådriver for tredelt foreldrepermisjon. Der er vi altså uenige.

Ukentlig mottar ombudet flere henvendelser fra gravide og nybakte mødre som ikke opplever like muligheter i arbeidslivet. Mange mødre taper i dag lønnsutvikling og karrieremuligheter i arbeidslivet fordi de får barn. Fedre opplever ikke det samme. Men fedre rapporterer om utfordringer med å få tatt så lang foreldrepermisjon som de ønsker. Mange har arbeidsgivere som synes det er vanskelig å håndtere at far er borte på grunn av fedrekvote, og vi hører til og med historier om noen arbeidsgivere som vil betale for at far ikke skal ta permisjon. Ombudet er opptatt av at det på alle arbeidsplasser må oppleves som naturlig å få barn, og at arbeidsgiver har systemer for å håndtere slikt fravær på en god måte. Dette har mødres arbeidsgivere håndtert i en årrekke, så her er det mange gode erfaringer å lære av.

Så ja, likestilling handler om at kvinner og menn ikke skal diskrimineres på grunn av kjønn, og at kvinner og menn skal ha like muligheter i arbeidslivet. Men det handler også om at mødre og fedre skal ha like muligheter til å være sammen med barna sine. Dette bidrar en tredelt foreldrepermisjon til. Og når det brukes så mye offentlige penger på en ordning, er det ikke unaturlig at myndighetene ønsker å legge noen føringer på den som kan bidra til mer likestilling for både kvinner og menn.

Like muligheter i arbeidslivet og familielivet henger uløselig sammen. Det ene kan ikke realiseres uten det andre. Derfor går det ikke an å se på foreldrepermisjonsordningen som noe som ikke handler om likestilling. Snarere tvert imot, det er et veldig sentralt tema for å oppnå likestilling for mødre og fedre, kvinner og menn.

Av likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt