Verdidebatt

Vårt Land tutar med ulvane

Så vidt eg veit, blir det ikkje ein gong stilt krav til statsrådar om å gå i den mest samlande fellesmarkeringa av alle om norske verdiar, nemleg 17. mai. Og godt er det. Kvifor skal då statsrådar pressast til å gå i Pride-marsj?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vårt Land-kommentator Håvard Nyhus ytrar seg om Kjell Ingolf Ropstad, som ikkje vil gå i Pride-tog. Men artikkelen «Innbuet med mening» heiar ikkje fram ein statsråd som vågar å stå imot presset. Her er det ingen oppmodingar til Ropstad om å ta vare på integriteten og stå for det han trur på. Heller ikkje er det mange spor i artikkelen av at den kristne trua og evangeliet– slik vi har fått det frå apostlane – faktisk set heilt andre rammer for seksuallivet enn det Pride og arrangøren FRI står for.

Nei. Om eg forstår Nyhus rett, er det i orden at privatpersonen Ropstad avstår frå å gå i Pride-tog. Men når han no er blitt statsråd, er det tydelegvis blitt problematisk at «33 år gamle Kjell Ingolf fra Evje» vegrar seg mot å marsjera.

Ein ting skal Nyhus ha ros for; at han står klart og tydeleg fram med det han meiner, han skjuler det ikkje i ulne formueringar. Det er alltid bra. Takk for det.

Når det er sagt, synest eg likevel artikkelen er trist. For det første kan Ropstad utmerka godt la vera å gå i Pride-tog utan å gje ein einaste grunn for det. Så vidt eg veit, blir det ikkje ein gong stilt krav til statsrådar om å gå i den mest samlande fellesmarkeringa av alle om norske verdiar, nemleg 17. mai. Og godt er det. Kvifor skal då statsrådar pressast til å gå i Pride-marsj? Er verdien av PRIDEbrått blitt eit felles nasjonalt dogme som alle statsrådar må bøya seg for? I så fall vil eg aller først sparka ballen tilbake til Vårt Land: Er det eit krav at alle redaktørar i avisa går i Pride-marsj? Ein redaktør representerer som kjent ikkje berre seg sjølv lenger, men òg avisa ho eller han er redaktør for.

For det andre er det flott om Ropstad, viss han ser det slik, forklarar at han ikkje vil gå i Pride rettog slett fordi han meiner det kolliderer med kristen tenking og kristne verdiar. Det er sjølvsagt opp til statsråden sjølv om han vil gjera dette. Eg meiner heller ikkje nokon kan krevja det av han. Men for min del ville eg ha stor respekt for ein statsråd som direkte og prinsipielt markerer det han meiner, også når det går på tvers av det «alle» prøver å pressa han til.

Til sist. Ein gong var det nattverdtvang her i landet. Ja, alle var i lovpålagte å gå marsjen fram til altarringen for å ta imot brødet og vinen. Heldigvis har vi det ikkje slik lenger. Vil vi ha det slik at statsrådar skal pressast til å marsjera under fanene og slagorda til Pride? Nei. Vi vil ha statsrådar med integritet nok til å avvisa å gå i eit tog dei ikkje ønskjer å gå i. Det høyrer ikkje til ein statsråd sine «seremonielle forpliktelser» å gå i Pride-tog. Ikkje gjer meiningsrommet i dette landet trongare enn det er.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt