Verdidebatt

Krymper stress hjernen?

«Siste skrik» er å tro at hjernen krymper av stress. Såkalt ny forskning viser det. Men hva skjer når vi er stresset på grunn av redselen for stress?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt